5 økonomigrep du kan rekke før nyttår

Her er fem ting det kan være smart å gjøre før nyttår for å spare penger inn i det nye året.

1. Gi gave til veldedig organisasjon
Ut over at det er en god gjerning så er gaver på mer enn 500 kr til mange frivillige organisasjoner fradragsberettiget. Det gis i 2022 fradrag for gaver inntil 25.000 kr. Skattedirektoratet har egne lister på nett over hvilke organisasjoner som omfattes av ordningen, flere av de støtter også Ukraina på ulikt vis. For at gaven skal være fradragsberettiget må du velge en organisasjon som melder inn gaven, og dette krever at du oppgir personnummeret ditt når gaven gis.

2. IPS – pensjonssparing med skattefradrag
Du kan i år spare inntil 15.000 kr i individuell pensjonssparing. Dette vil redusere skatten din med opptil 3.300 kr i 2022. Beløpet du sparer er unntatt fra formuesskatt og eventuelle skilsmisseoppgjør, men er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattes med dagens regelverk som alminnelig inntekt (22%). Frist for 2022 innskudd på IPS hos Kron er fredag 30.12. klokken 9 om morgenen.

3. BSU – Boligsparing for ungdom
Dersom du er under 34 år så kan du spare i BSU. Du kan i år spare inntil 27.500 kr og får fradrag i skatten med 20% av innbetalt beløp. Sparer du 27.500 kr i 2022 så reduseres dermed skatten med 5.500 kr i året. Totalt kan du spare 300.000 kr i BSU. Fra 2023 reduseres skattefradraget til 10%, slik at sparer du 27.500 kr så reduseres skatten med 2.750 kr.

Pengene i BSU kan brukes til kjøp av egen bolig eller til påkostninger og vedlikehold av boligen. Det er ingen nedre grense for å spare i BSU, men skattefradraget kan ikke fremføres til senere år dersom du ikke har tilstrekkelig med inntekt/skatt. Det er derfor lurt å vente med å spare i BSU til du tjener nok penger til å benytte fradraget. De fleste banker tilbyr i dag BSU.

4. Gi arv/gave og få mindre formuesskatt
Dersom du er i en posisjon hvor du har tenkt på å overføre arv til barnet ditt kan tidspunktet for overføring ha litt å si. Formuesskatten beregnes av all formue over 1,7 millioner kr ved nyttår. Ved å gi gaven i desember i stedet for i januar vil du spare formuesskatt i 2022, gitt at du har en formue i den størrelsesordenen. For hver hundre tusen kroner du eventuelt overfører, sparer du ca. 950 kr i formuesskatt i 2022. Har du en formue på mer enn 20 millioner kr, øker besparelsen til 1.100 kr.

Barn under 17 år skattelignes sammen med foreldre, og det er derfor ikke hjelp i å overføre til de som er yngre enn dette. Barn som studerer, får avkortning i stipend dersom de har formue større enn 454.075 kr (enslige) i 2022.

5. For deg som er selvstendig næringsdrivende: Etabler en superpensjon
Selvstendig næringsdrivende kan få opptil 50% skattefradrag ved å spare inntil 7 % av personinntekt mellom 111.000 og 1.332.000 kr! Du får fullt fradrag for hele sparebeløpet i inntekten, og det du sparer er også unntatt formueskatt og eventuelt skilsmisseoppgjør.

Dette er en veldig god ordning for de med forholdsvis høy næringsinntekt, og langt bedre enn IPS. For de som tjener mindre enn 790.000 kr så vil den ikke være like god fordi skattefradraget da reduserer opptjeningsgrunnlaget i Folketrygden og du dermed kan ende opp med lavere pensjon der. For de med inntekt under 666.000 kr anbefales ikke ordningen, de bør heller spare i aksjefond privat siden Folketrygden uansett sikrer deg 66% lønn som ufør inntil dette beløpet. Fristen for denne ordningen er egentlig ikke ved nyttår, du kan ta kontakt med en pensjonsleverandør, som for eksempel Storebrand, for innbetaling av 2022-sparing helt frem til mars 2023.