Aksjefallet: Hva bør du gjøre nå?

Vi har nettopp vært igjennom en av historiens lengste perioder uten større fall i aksjemarkedet. Pilene har stort sett pekt oppover siden 2011. Mange har tjent mye på fond og aksjer. Men lange perioder med vekst får oss til å glemme at aksjemarkedet svinger. Det ligger i markedets natur. Og avisene kaster seg på med store overskrifter og analyser som kan skape usikkerhet. Her gir vi svar på de fire vanligste spørsmålene rundt aksjefallet vi har sett denne uken.

Hvorfor får vi fall på børsene?

Hadde det vært ett enkelt svar på dette spørsmålet ville alle alltid solgt seg ut før en aksje gikk ned i verdi. Men de fleste ekspertene er enige i at det er to faktorer som skiller seg ut. Etter en uvanlig lang periode med vekst var det mange verdipapirer som var unaturlig høyt priset. Dermed har markedet ventet på en korreksjon. Altså en nedjustering av verdi som vi har sett denne uken. I tillegg har det vært svært lave renter i mange land. Penger har vært billige å låne, og mye har vært brukt til investeringer. Frykt for økte renter fra sentralbanker kan ha bidratt til en usikkerhet i aksjemarkedet.

Hva skjer fremover?

Selv om det er lenge siden siste store aksjefall, har dette skjedd mange ganger i nyere historie. Det gjør at vi kan sammenlikne dagens økonomiske situasjon med hvordan det har vært tidligere. Og ser man på den internasjonale økonomien i dag, kan man konkludere økonomien jevnt over går bra. Tar man for seg et nøkkelmarked som USA viser nye tall at det for tiden blir skapt rekordmange jobber og arbeidsledigheten er nede på 4,1 %. Dette er en av grunnene til at noen eksperter ser på ukens aksjefall som en midlertidig korreksjon. Og at en del av denne verdijusteringen kan komme tilbake i løpet av året

Hva gjør vi?

I Kron har vi nå startet med å tilpasse investeringene, i tilfelle det kjølige klimaet fortsetter. Dette betyr i praksis at vi tar ut noe av pengene som står i aksjer for en kortere periode. Om markedet skulle vise seg å falle mer fremover, vil vi underveis i fallet bruke penger fra tryggere investeringer (rentefond) til å kjøpe mer aksjefond. Det vil vi gjøre for å raskt være i posisjon når markedet snur og pilene peker oppover igjen

Hva bør du gjøre?

Det beste tipset i denne situasjonen er like kjedelig som det er enkelt. Man bør forholde seg helt rolig. Å investere i aksjemarkedet bør være en langsiktig strategi. På samme måte som i eiendom. De fleste vet at man ikke legger ut sin bolig for salg rett etter et brått fall i boligprisene. Man forholder seg rolig og ser an utviklingen. Mange velger også å kjøpe aksjer i perioder med nedgang. Fordi de vet at sannsynligheten for en snarlig vekst er stor. Aksjene har tross alt blitt billigere enn det de var dagen før. For mange er det et naturlig kjøpssignal.

Har du andre spørsmål til aksjefallet eller din investering, kontakt oss gjerne på chatten eller hei@kron.no.