Bli en klimaforkjemper med dine investeringer!

Er du en av dem som tenker at du burde gjøre mer for å ta vare på klima? Ønsker du også å spare mer? Da kan du slå to fluer i en smekk og investere sparepengene dine i klimavennlige fond. Slik kan du få en bedre økonomi og bekjempe klimaendringer samtidig.

Grønt er trendy

Klimavennlige aksjer er nå verd nesten 900 milliarder dollar. Det kommer hele tiden nyheter om bedrifter, banker og investorer som velger å flytte større deler av sine investeringer og sparing til miljøbevisste eller grønne fond. Storbanken HSBC har satt av 100 milliarder dollar for å bekjempe klimaendringer. I USA har mer enn 1600 investorer og selskap gått sammen i et opprop mot at President Trump har trukket USA ut av Parisavtalen*.

Susanne Gløersen, bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning tror grønne investeringer vil fortsette å vokse.
- Vi tror det er et skifte på gang. Selskaper som fokuserer på produkt og tjenester som løser eller bidrar positivt til noen av de store utfordringene som global oppvarming vil vokse fremover. Det samme gjelder selskap som går i en grønnere retning generelt."

Kan mine investeringer virkelig redde klimaet?

Det er lett å tenke at man som privat investor uansett ikke vil være avgjørende for å nå klimamålene. Men ifølge Gløersen er selv mindre investorer er viktige bidragsytere.
- Det har stor betydning at flere privatpersoner kommer på banen og investerer grønnere. Samlet utgjør de en stor investorgruppe. Ved å dreie kapital til grønnere selskap på bekostning av «brunere» selskap, sender de en tydelig beskjed om hvilke selskaper som har fremtidens leverett. Da blir det vanskeligere for de brune selskapene på lang sikt. Med andre ord, "money talks". Slik bidrar man til at samfunnet og økonomien blir grønnere og mer bærekraftig."

Hvis du for eksempel velger å investere én million kroner i Kron Miljøbevisst heller enn på Oslo Børs vil ditt karbonutslipp reduseres tilsvarende årlig utslipp fra ni biler.

Dermed kan du selv med mindre investeringer – spesielt om du ser alle under ett – gi et betydelig bidrag til å bekjempe klimaendringer. Slik kan du få økt verdi på dine sparepenger, samtidig som du er med på å bevare miljøet.

Invester miljøbevisst som kunde i Kron! Hos oss kan du velge ulike tema for dine investeringer, blant annet "Miljøbevisst ". Da investerer vi en del av sparepengene dine i grønne fond med lavere karbonavtrykk. Lurer du på hvordan vi Kron investerer, les mer her .

Ta gjerne kontakt med oss på chatten for en nærmere prat!

*Kilde