Bør du skrive testamente?

Jeg trenger ikke testamente, tenker du kanskje. Det er lett å tenke at «arveloven ordner det», eller at «barna mine er gode venner, så det er ikke nødvendig». Uten testament bestemmer arveloven hvem som skal arve deg, men hva sier egentlig loven?

Ektefeller og samboere

Lengstlevende ektefelle har alltid rett til å sitte i uskiftet bo med felles barn. Det betyr at felles barn ikke har rett til arv før begge ektefellene har gått bort. Hvis avdøde har barn med en annen enn ektefellen, har ektefellen ikke automatisk rett til å sitte i uskiftet bo.

Hvis du er samboer uten felles barn har du og partneren din ingen automatisk rett til å arve hverandre. Dersom man dere felles barn har du en begrenset arverett og delvis rett til å sitte i uskiftet bo, men samboere anbefales uansett å ha testament.

Arveloven dekker ikke alt

Arveloven nevner ingenting om aksjeselskap, ei heller vilkår for at barna skal arve dette sammen. I slike situasjoner anbefales det at du skriver testament der det stilles krav til at arvingene tegner en aksjonæravtale for å bidra til en god samarbeidssituasjon.

Hvis du ønsker å sikre at arven barna mottar skal være særeie i tilfelle barna skilles, må dette også nedfelles i testament. Særeie er spesielt viktig når det gjelder aksjer i et familieselskap, for å sikre at aksjene faktisk forblir i familien.

Hvem skal bestemme over arven til mindreårige, som for eksempel eierandel i familieselskapet? Og kanskje du ønsker at barna blir noen år eldre enn 18 år, før de får tilgang? Uten testament vil det være Fylkesmannen som forvalter midlene fram til den mindreårige fyller 18 år. Med testament velger du selv hvem som skal være økonomisk verge, og hvor lenge.

Hvordan skal barna verdsette fast eiendom og andre eiendeler, slik at barna faktisk arver like store verdier? Gjennom et testament bestemmer du om det skal innhentes verdivurdering, takst eller liknende.

«Arvekrangel oppstår ikke nødvendigvis på grunn av grådighet, men rett og slett fordi barna er uenige om hva foreldrene hadde ønsket.» Monica W. Jotun, advokat i Formuesforvaltning Advokatfirma.

Hva skjer dersom det oppstår uenighet mellom arvingene om hvem som skal arve hva? I testament kan du for eksempel bestemme at det skal trekkes lodd. Arveoppgjør involverer ofte sterke følelser, og du kan lette prosessen for arvingene ved at de slipper å ta slike valg selv. Husk at et testament er ugyldig hvis ikke kravene til form og innhold er fulgt.

Les også: Er du usikker på hva du bør gjøre med sparepengene dine? Ta Sparetesten!

Bør jeg gi forskudd på arv?

Forskudd på arv kan være en hyggelig gave for å hjelpe barna i gang med bolig, barnebarn eller andre livsprosjekter. Det er ingen arveavgift, men barnet må krysse av på skattemeldingen hvis hun eller han mottar mer enn 100 000 kroner. Du bør alltid lage et gavebrev der du pålegger særeie og bestemmer om gaven skal trekkes fra i et senere arveoppgjør.

Hvis barnet er i gang med eller snart skal begynne høyere utdanning, kan det være lurt å vente med arven noen år. Grunnen er at hvis barnets formue overstiger 403 264 kroner vil eventuelt stipend bli avkortet. Et alternativ er å investere pengene og la de vokse fram til enten du eller arvtakerne dine behøver dem.

Ta kontakt med våre rådgivere på epost, hei@kron.no , eller chatten hvis du lurer på hva som er det rette for deg. Vi hjelper deg gjerne med økonomiske spørsmål.