Børssvingninger forklart med pølser


Håvard Solheim, investeringsrådgiver i Kron


Jeg synes alltid det er fint å spole litt tilbake når børsene er usikre, og tenke på hva jeg egentlig eier når jeg kjøper fond. Det hjelper meg til å tenke klarere, og unngå å bli irrasjonell eller ta forhastede valg. For en børs er til syvende og sist temperaturen på meningene blant folk. For å ta deg igjennom tenker jeg å illustrere underveis med et eksempel.

Vi starter helt på toppen med hva en aksje er

En aksje er eierskap i en bedrift som gir deg en rettighet ut ifra eierandelen din til å ta del i overskuddet til bedriften. Det fine med aksjer er at de muliggjør de meste av varer og tjenester vi omgir oss med hver eneste dag.

Si at jeg går med en drøm om å starte en restaurant som selger håndlagde pølser fra Nord-Norge, men så mangler jeg penger for å komme i gang. For å starte så går jeg til en kompis som har mer penger enn meg, og spør om han vil være med på oppstarten. Vi kan da starte et aksjeselskap sammen hvor vi skyter inn penger, og deler eierskapet slik at vi eier 50 % hver. Beviset for dette eierskapet er aksjene våre, og går restauranten bra så deler vi overskuddet som vi tar ut i utbytte 50/50. For enkelthetsskyld så har vi 100 000 aksjer med en pris på 100 kr per aksje.

Underveis så ser vi at restauranten går ekstremt bra, og det er potensiale til å utvide konseptet til en landsdekkende kjede. Vi kan lage flere aksjer som vi selger til andre for å hente flere penger for å få råd til utstyret til alle de nye restaurantene. Vi bestemmer oss for å lage 100 000 nye aksjer, men siden restauranten er så lovende så selger vi disse for 200 kr per aksje. Alle aksjene blir solgt, og min eierandel har gått ned til 25 %, men mine 50 000 aksjer som var verdt 100 kr hver, 5 millioner kr samlet, er nå verdt 200 kr stykket, ergo 10 millioner.

Vi blir ringt ned av villige investorer som ser potensiale i pølser fra Nord-Norge, og at dette burde være en kjede som strekker seg utenfor landegrensene. Nå må vi hente veldig mye penger, og derfor ønsker vi å notere aksjene på en børs.

Hva er en børs?

En børs er et sted for å kjøpe og selge ting. De aller fleste tenker på aksjer når de snakker om en børs, men det kan handles også helt andre ting der. Børsen gjør det lettere å få solgt eller kjøpt noe, for eksempel aksjer.

Når bedriften min går på børs så trenger vi å hente mye penger, og vi lager derfor 5 millioner flere aksjer. Selskapets potensiale er så lovende at prisen nå settes til 500 kr per aksje. Nå er det 5,2 millioner aksjer i bedriften jeg startet. Jeg eier fortsatt 50 000 aksjer, og bare en prosent av selskapet, men nå er disse verdt 500 kr stykket eller 25 millioner kroner samlet, og selskapet som jeg startet er verdt 2,6 milliarder totalt. Aksjene til selskapet mitt er nå på børsen, og alle investorene kan mye enklere legge dem ut for salg underveis. Den til en hver tid siste prisen aksjen blir handlet for vil være verdien til selskapet.

Hvorfor svinger prisene på en børs?

Aksjekursen svinger som følge av den siste prisen aksjene blir solgt for på børsen, og de som kjøper/selger gjør dette som følge av fremtidige forventinger.

I pølserestauranten min går det kjempebra, vi har godt med kunder og produserer overskudd hele tiden. Vi deler ut utbytte jevnlig, og aksjene går oppover i pris. Noen selger seg ut fordi de trenger penger, men siden restauranten går så bra kan de sette en høyere pris enn de kjøpte for på børsen. Men plutselig blir et land angrepet av et annet land, og dette landet er stor på hveteproduksjon som er en ingrediens i våre pølsebrød. Min bedrift merker ikke dette umiddelbart, vi selger fortsatt godt med pølser i våre restauranter. Allikevel aner investorene i bedriften ugler i mosen, de har regnet ut at når pølsebrødene blir dyrere så kommer bedriften til å tjene mindre penger og derfor dele ut mindre utbytter fremover. De føler derfor at prisen på aksjene er for høy, og forsøker derfor å selge dem. Nå er ikke stemningen like god, og ingen vil kjøpe aksjene til den prisen som var sist. De som må selge må derfor sette en lavere pris for å finne noen som vil kjøpe aksjene. Hun som er interessert i å kjøpe har gjort en analyse på hvor mye selskapet er verdt med dyrere pølsebrød, og hun har konkludert med at selskapet er verdt mer enn det selgerne vil selge for, all den tid pølsebrødene utgjør kun en liten del av kostnadene i bedriften. Restauranten er først og fremst avhengig av prisene på kjøtt fra Nord-Norge.

Og slik fortsetter dansen i aksjene hele tiden, og prisene går opp og ned. Bedriften min ruller videre, og vi har flere tusen ansatte og massevis av kunder. Alle som har aksjer eier fortsatt deler av restaurantkjeden, og får jevnlige utbytter som varierer basert på overskuddet i bedriften.

Hva har dette med fond å gjøre?

Et fond består av mange aksjer, og er summen avsiste pris disse aksjene har blitt handlet til. Forvalterne i fondene vil gjøre løpende analyser avdisse aksjene, og kjøpe når de mener at selskapet er verdt mer enn aksjenekoster,og selge når de mener at selskapet er verdt mindre enn aksjenekoster.

Hver eneste dag på børsen så reflekteres de siste nyhetene, og når du ser på en børsindeks eller et fond så er dette summen av fremtidige forventninger i de aksjene som inngår. Med andre ord så forventer ikke investormarkedet at et marked som har gått ned, skal videre ned (da hadde de allerede solgt seg ut og drevet prisen ned til det nivået), like lite som de forventer at et markedet som har gått opp, skal videre opp. Og når noen selger, er det alltid noen på andre siden som har troen på verden ikke er så mørk. Oversatt til dine fond er det slik at hvis du selger, sitter det noen på andre siden som har helt andre forventinger enn deg. De plukker gjerne opp en aksje til en lavere pris, og mener kanskje du overreagerer. Verden går tross alt fremover, og flere har behov for varene og tjenestene disse aksjene representerer.