Dette betyr Støres budsjettforslag for deg

Støre-regjeringens forslag til budsjett er nå klart, og nedenfor ser du hva dette kan bety for deg. Siden dette er en mindretallsregjering er det stor sannsynlighet for at det blir endringer i forslagene det skal forhandles om.

Sparing & investering

 1. Skatten på aksjegevinster og aksjeutbytte øker med 3,5%, fra 31,7 til 35,2%. Det betyr at det kan lønne seg å gjennomføre utbytte i år for de som har investeringsselskap.
 2. For de som har en aksjesparekonto, og planlegger å ta ut penger med gevinst i løpet av det neste året, kan det lønne seg å gjøre det i 2021.
 3. Individuell pensjonssparing (IPS), som innebærer at du får utsatt skatt på beløpet du sparer, foreslås fra 2022 å reduseres til 15 000 kr i stedet for 40 000 kr per år. Det kan derfor være gunstig å sette inn et større beløp enn planlagt i 2021.
 4. Formuesskatten økes fra dagens sats på 0.85% til 0,95% av netto formue. Innslagspunktet økes fra 1,5 til 1,65 millioner kr. Det dobbelte gjelder for ektepar.

Lønn og arbeid

 1. Lønnsinntekt på mellom 250 000 og 700 000 kr vil føre til mellom 1 000 og 1 700 kr i redusert skatt, mens de med lønn på 700 000 – 1 050 000 kr vil få mellom 0 og 1 700 kr i redusert skatt. All lønnsinntekt over 1 050 000 kr vil beskattes med 0,1 % ekstra.
 2. Fagforeningsfradraget øker fra 320 til 640 kr per måned ( det er gunstig for de med mer kostbare medlemskap).

Bolig, familie og transport

 1. El-avgiften kuttes 8 øre kilowattimen i januar, februar og mars og 1,5 øre/kWh resten av året. Det kan spare en vanlig husholdning for 750 kr i året.
 2. Barnehage-maksprisen reduseres fra 3315 kr til 3050 kr i måneden. Det gir en besparelse for en ettbarnsfamilie på rundt 3000 kr i året.
 3. Ligningsverdien (grunnlaget for formuesskatt) på fritidsboliger øker med 25%.
 4. Hus med en markedsverdi på over 10 millioner kr får også økt formuesskatt. Primærboliger verdsettes i dag til 25% av markedsverdi, regjeringen foreslår at verdsettelsen økes til 50% for den delen som overstiger 10 millioner kr.
 5. De som eier sekundærboliger, må neste år betale formuesskatt av 95% av boligverdien, mot 90% i 2021.
 6. Ladbare hybridbiler blir dyrere. Vektfradraget for ladbare hybridbiler blir lavere ved at fradragssatsen reduseres til 15%, og kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag, økes fra 50 kilometer til 100 kilometer.
 7. Engangsavgiften økes for bensin- og hybridbiler.
 8. Det blir innført omregistreringsavgift for elbiler og full trafikkforsikringsavgift. Fra neste år vil det koste 6681 kr å omregistrere en elbil som veier over 1,2 tonn.
 9. Moms på elbiler over 600 000 kr som tidligere varslet blir ikke innført.
 10. Flypassasjeravgift på mellom 80 og 214 kr innføres.