Dette gjør Kron-kundene i urolige tider


Joar Hagatun, investeringssjef i Kron

Det er mange fondssparere som nå kanskje for første gang føler på kroppen hvordan uroen i verden og i markedene påvirker sparingen. Alle som investerer i aksjer eller fond vil før eller senere oppleve nedgang som vi opplever nå, og en del vil velge å stoppe spareavtaler og selge unna fondene sine når uroen blir for slitsom.

Gjør som proffene

Statistikk fra Verdipapirfondenes forening viste at proffene i september utnyttet markedsfallet til å kjøpe mer fond, mens vanlige folk i gjennomsnitt solgte unna. Her skilte Kron-kundene seg ut. Hele 99,6% av kundene gjorde som proffene. De beholdt roen, og fortsatte på spareavtalen sin eller unngikk å selge unna det de hadde spart opp. Historisk har dette lønt seg for de med litt lengre tidshorisont for sparepengene sine.

Vanskelig å time bunnen

Som mennesker har vi lett for å tenke det samme hver gang vi føler på en krise – «denne gangen går det skikkelig til helvete». Da kan det være fristende å selge fordi du tror at kursene skal falle mer. For oss som sparer langsiktig betyr det at vi må ta ikke bare en, men to beslutninger. Nemlig når du skal selge deg ut, men også når du skal kjøpe deg inn.

Lett å gå glipp av de beste dagene

Utfordringen for de som har solgt seg ut er å forutsi når vendepunktet i økonomien kommer. Dette vil ofte komme mens de negative nyhetene fortsatt dominerer. Når skyene letter og det ser lysere ut er det ofte for sent og mange vil bli stående igjen på perrongen mens toget har gått. Går du glipp av de beste dagene, månedene eller årene etter det positive vendepunktet, ødelegger dette ofte i stor grad den langsiktige avkastningen. I tabellen nedenfor har jeg listet opp de ti beste dagene de siste 20 årene for amerikanske aksjer (S&P 500), fra 2002 til 2022. Slike dager vil vi ikke gå glipp av!

I tabellen over ser vi at de ti beste dagene i det amerikanske aksjemarkedet kom alle etter en periode med nedgang, først i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009 og deretter i etterkant av pandemiutbruddet i 2020.

Månedlig sparing virker

Normalt sett stiger aksjemarkedet i ca tre av fire kalenderår. En månedlig spareavtale er med å redusere risikoen på sparingen din. Da kjøper du fond både når markedet går opp og fondene blir dyrere, og når det går ned og fondene «er på salg». En fast spareavtale som får være i fred er derfor ofte den enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid, uten å måtte ta stilling til hvordan uroen i verden eller finansmarkedene vil spille seg ut de neste månedene.