En milliard ekstra pensjonskroner til kundene

Kron er på topplisten for de som har valgt å flytte pensjonen sin – foran kjemper som DNB og Gjensidige. Men det kommer med et hjertesukk: Det er fortsatt under 5 prosent av nordmenn som har valgt å flytte pensjonen sin. Av disse er flest menn og kvinnene henger dessverre etter. Det er synd, da det kan ha mye å si for pensjonen du ender opp med å få!

Er du en av dem som har flyttet?

Hvis du jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon, har du mest sannsynlig det som kalles en Egen pensjonskonto (EPK). Da EPK ble lansert i februar 2021, ble det mulig å velge hvor pensjonen fra arbeidsgiver skulle spares. Siden lanseringen av EPK har over 12.000 kunder valgt å flytte pensjonen sin til Kron.

Sånn fungerer Egen pensjonskonto:

Mange blir overrasket når de hører hvordan Egen pensjonskonto fungerer, og at det faktisk er penger å spare på å flytte pensjon.

Forvaltningen av pensjonspengene dine har en årlig kostnad. Denne beregnes som regel som en prosentandel av din årlige pensjonssaldo. Den gjennomsnittlige årlige kostnaden i Norge ligger på 0,40 prosent. Når du har innskuddspensjon betaler arbeidsgiver denne kostnaden for deg så lenge du er ansatt. Kostnadene for pensjonen tidligere arbeidsgivere har spart for deg, er det som regel du selv som betaler.

Mye å tjene på å flytte

Arbeidsgiveren din vil fortsette å betale de samme kostnadene som før, selv om du velger å flytte pensjonen et annet sted. Det eneste som blir annerledes er at kostnaden de betaler da blir kalt standardkompensasjon eller en kompensasjonssats. For de aller fleste ligger denne mellom 0,20 - 0,60 prosent.

Her er et eksempel på hvordan det kan se ut

Hvis du flytter pensjonen din til et sted med lavere kostnader enn det arbeidsgiver betaler, får du mellomlegget i ekstra pensjonssparing:

Et eksempel på dette er at du flytter til et sted hvor kostnadene er 0,23 prosent (f.eks. Kron), og kostnadene hos arbeidsgiveren din ligger på 0,40 prosent. Da vil du beholde mellomlegget på 0,17 prosent som ekstra sparing. Effekten vil øke etter hvert som saldoen din blir større og det blir mer å kompensere for. Jo mer penger du har oppspart, desto mer får du ut av å flytte pensjonskontoen din.

Usikker på hva som lønner seg?💡

Kontakt oss gjerne i chatten så hjelper vi deg:)

107.000 kroner mer – for hver kunde

Nå lurer du kanskje på hvor mye dette utgjør i kroner og øre? Vi har regnet ut den gjennomsnittlige besparingen for hele kundebasen vår. Med forsiktige beregninger kom vi frem til at vi kommer til å skape 1,26 milliarder kroner mer i pensjon for dere som kunder. Det betyr nesten 900 kroner mer i pensjonsutbetalinger hver måned, eller 107.000 kroner ekstra totalt sett. Disse tallene er justert for prisvekst, og tar ikke med andre viktige effekter som en høyere aksjeandel og besparelsen (som ofte er større) i utbetalingstiden når ikke arbeidsgiver betaler kostnadene.

Jo tidligere du flytter, jo bedre!

Her finner du noen eksempler på hvordan pensjonen din vil se ut hvis du flytter den til Kron i ulike aldre. En 24-åring som flytter pensjonen sin fra arbeidsgivers leverandør, hvor den årlige kostnaden er 0,60 prosent av den totale pensjonssaldoen, vil kunne få en økt månedlig pensjon på 2230 kroner ved å flytte den til Kron hvor kostnaden er 0,23 prosent.*

Om du sitter og ser på denne tabellen som 50-åring med 0,40 prosent i kompensasjonssats og ikke synes 650 kroner ekstra i måneden høres så mye ut, kan det være greit å visualisere hva du får for det beløpet. Det kan være abonnement på rundt tre strømmetjenester eller et par gode flasker vin – hver eneste måned.

💪Den beste tiden å gjøre noe for pensjonen din er faktisk akkurat nå!

*Hvordan har vi regnet ut tallene over?

Vi har sammenlignet kostnaden 0,23 prosent mot ulike kompensasjonssatser i markedet. Vi har brukt forventninger til avkastning og inflasjon fra Finans Norge og gjennomsnittslønna i Norge (hentet fra SSB). Pensjonsalderen som settes er 67 år, og eksempelet tar utgangspunkt i at arbeidsgiver setter av 5 prosent i pensjonssparing. Videre forutsetter eksempelt av personen begynner å jobbe fulltid som 24-åring, og at man har med seg 5 000 kroner i pensjonskapitalbevis fra deltidsjobber. For å få hele kundemassen har vi sett på besparelsene med 0,40 prosent i kompensasjonssats for ulike aldre, og ganget det opp med antall personer vi har i hver aldersgruppe.