Endringer for fonds- og pensjonssparere i statsbudsjettet


Joar Hagtun, investeringssjef i Kron

For oss som sparer i fond og pensjon kom det en del forslag til endringer i statsbudsjettet for 2023. Her er en kort oversikt.

  • Skatt av gevinst på aksjer og aksjefond øker med 2 prosentpoeng, fra 35,2% til 37.8%.
  • For de som eier aksjeselskaper blir skatt på utbytte økt tilsvarende.
  • For rentefond (pengemarkedsfond, obligasjonsfond, høyrentekonto) vil skatten på gevinst/utbytte for privatpersoner fortsatt være 22 %. Les mer om rentefond .
  • For de som har formue fra 1,7 til 20 millioner kroner, økes formuesskatten fra 0,95 til 1,0%. Verdien av aksjefond i formuesskatten økes fra 75 til 80% av markedsverdien.
  • Individuell pensjonssparing (IPS) videreføres med utsatt skatt og midlertidig skattefradrag på opp til 15 000 kroner.
  • Innfører pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone.