Er det risikosport å kun investere i eiendom?

Det ligger i den norske folkesjela å investere i eiendom. For de fleste er drømmen å ha noe eget, men mange benytter eiendom også som investering. Bør du investere i eiendom eller kan det faktisk være en risikosport?

Spredning av risiko

En av de få gratis fordelene du kan få ved å investere i for eksempel fondssparing risikospredning. Om du kjøper en leilighet eller eiendom som investering, putter du alle pengene i en og samme kurv. Det kan fort hende du får en dårlig leietaker som ikke betaler for seg, eller ødelegger inventaret. Kanskje området eiendommen ligger i blir mindre attraktivt og verdien synker. Disse faktorene kommer i tillegg til at markedet som helhet kan falle.

- Hvis du har troen på at eiendom er den beste investeringen kan du spre risikoen ved å kjøpe en aksje i et eiendomsselskap som eier mange eiendommer eller et fond om investerer i eiendom , forklarer Håvard Solheim, spareekspert i Kron.

Belåning

Som regel må du ta opp boliglån for å få råd til å kjøpe eiendom. Dette fører til økt risiko i investeringen. Se for deg at du kjøper en eiendom til fem millioner med én million i egenkapital. Om verdien på eiendommen faller 20 % er all egenkapitalen i prinsippet tapt. Selvsagt fungerer dette på motsatt måte også. Hvis eiendommen øker 20 % i verdi har du doblet egenkapitalen.

Kostnader og tidsbruk

Når du kjøper en eiendom medfører det mange kostnader. Noe av det du må betale er husleie til borrettslaget, meglerhonorar, tinglysning og vedlikehold. I tillegg bruker du mye tid på kjøps-, salgs, og utleieprosessen. For eksempel med å finne den rette eiendommen som har potensiale eller behandle problemer med leietaker.

Skatt

Det er både fordeler og ulemper med eiendomsinvestering. Grunnlaget for formuesskatt er lavere. Skattesatsen for gevinst på eiendom kontra aksjefond er også lavere. Allikevel dukker det opp nye skatter, blant annet eiendomsskatt. Du må også betale skatt for leieinntekter underveis hvis du leier ut hele boligen.

Frihet

En dag kommer du kanskje i en situasjon hvor du trenger penger, men ikke ønsker å ta opp lån. Hvis alle pengene er investert i eiendom er friheten begrenset. Du er nødt til å selge hele eiendommen og denne prosessen kan ta lang tid. Investeringer i aksjefond kan selges raskt og man kan ta ut akkurat den summen man behøver, uten å måtte realisere hele investeringen.

- Eiendom ikke er en dårlig investering. Mange har tjent veldig gode etter lange perioder med et godt boligmarked. Vi i Kron anbefaler å ha flere ben å stå på, ved å spare noe i fond eller på bankkonto, forteller Håvard Solheim, spareekspert i Kron .

Hvis du er usikker på hva du bør gjør med sparepengene dine kan du ta sparetesten vår . Våre rådgivere hjelper deg også gjerne på chatten hvis du har spørsmål, så ta gjerne kontakt.