Flere kvinner i førersetet

I forbindelse med kvinnedagen har vi mange flott damer å feire. Blant annet Lene Drange, programleder i Luksusfellen og hjernen bak Instagram-kontoen Snaponomi. Vi satte oss ned med Lene for å høre hennes tanker om økonomisk likestilling og hva hva som skal til for å få enda flere kvinner (og menn) til å ta tak i egen økonomi.

I din siste bok snakker du mye om økonomisk likestilling, kan du forklare hva det betyr for deg?

Økonomisk likestilling er å stå på egne økonomiske ben, også i parforhold. Det handler om å bygge et økonomisk sikkerhetsnett for seg selv, som også trygger de rundt deg. Dette parallelt med at skillet mellom hvem som sparer, tjener og eier mest blir mindre. Økonomisk likhet = økonomisk likestilling og det er fremtiden! Det er dette vi må jobbe mot!

Hvordan tror du vi som bransje kan være med å skape mer økonomisk likestilling?

Det blir viktig å bryte ned tabuer som går på kjønn og konservativ tankegang når det gjelder personlig økonomi. Bransjen er på god vei, men det er enda mye som kan gjøres. F.eks. fører bankene automatisk opp menn som hovedlåntaker, dette gjøres også hos Skatteetaten. Det gjør at par må overføre lån og renter seg i mellom. Dette er ikke et stort problem, men det bygger opp under det tradisjonelle. Jeg tenker at endringer i disse prosessene er et fint sted å begynne.

Hva tror du er hovedgrunnen til at færre kvinner enn menn sparer i fond og aksjer?

Jeg tror det kommer av en misforståelse rundt risiko og lite erfaring om temaet. I tillegg tror jeg at mange menn er mer interessert i investeringer og har høyere risikovilje. 2020 slo rekord i antall småsparere, og det var mange flere kvinner som kom seg på børs! Det er ikke en seier i seg selv, fordi aksjer ikke er for alle, men det viser at det er en økt interesse for personlig økonomi blant begge kjønn!

Du holder mye foredrag på skoler. Ser du mye forskjell på jenter og gutter allerede der?

Elevene har som regel ikke mye kunnskap om personlig økonomi, men de vil gjerne lære. Det er motiverte og veldig nysgjerrige på dette med børs og aksjer. Dette gjelder både jenter og gutter. Guttene er ekstra opptatt av å bli rik og jakter tips som tar dem dit raskt og gjerne uten å gjøre så mye.

Hva i din erfaring motiverer folk til å komme i gang?

Å gjøre det folkelig og enkelt. I tillegg hjelper det også å sammenligne tradisjonell banksparing med fondssparing f.eks. det er motiverende å se avkastning over tid. Penger som vokser motiverer de fleste.

Hva er dine 3 beste tips for å komme i gang med fondsparing?

Det er begrenset hvor mye feil du kan gjøre hvis du begynner å spare i et globalt indeksfond. Du kan også starte med et mindre beløp og så gradvis øke det ettersom du blir litt "varmere i trøya". Det er også lurt å gjøre en dobbeltsjekk av priser og leverandører, det kan du gjøre på www.finansportalen.no.

Hva er de vanligste “nybegynner” spørsmålene du får?

Kan jeg miste/tape alle pengene mine? Hva er risiko? Hvilket fond anbefaler du? Hva er fond egentlig? Er det mer å tjene på aksjer vs. fond? Fond vs BSU? Ulike typer fond?

Hva er den største myten som må brytes ned for å få flere i gang med fondssparing?

At sannsynligheten for at du mister alle pengene dine er mye lavere enn hva mange tror.