Fondskostnadene spiser utviklingen din!

I jungelen av fond kan det være vanskelig å velge det riktig. Målet er jo å få mest mulig igjen når kostnadene er betalt, og for de fleste vil de billigste fondene lønne seg.

Gir bankene egentlig gode råd?

Kostnader ved aksjefond er ofte et sentralt tema. Hva du betaler i forvaltningshonorar kan ha stor betydning for den totale utviklingen på sparepengene dine. Fordi det er vanskelig å velge fondsforvaltere, ender mange opp med fondssparing gjennom banken sin. I en undersøkelse av de 100 største fondene* i Norge ser vi at private sparere i snitt betaler 1,2 % for sparingen sin. I disse tallene er det mange store sparere som får bedre pris og dermed betaler mindre. Derfor vil antageligvis flere betale mye mer.

Det høres kanskje ikke mye ut, men fondskostnadene vil over tid kunne spise opp deler av utviklingen. Du betaler mer enn du bør fordi mange av rådene er tuftet på at forvalteren, heller enn kunden, skal sitte igjen med mest mulig.

”Du bør være oppmerksom på hva du betaler for dine fond og den forventede utviklingen du sitter igjen med på kort og lang sikt. Jeg anbefaler at om du skal velge selv er indeksfond det beste valget”, forteller Håvard Solheim, spareekspert i Kron.

Er billig bedre?

Eksempelet under viser forskjellen mellom en spareplan med lave kostnader kontra en plan med høyere kostnader. Dette eksempelet tar utgangspunkt i en som sparer 1 000 kr i måneden i 25 år. Den billigste porteføljen koster 0,3 % i året, mens den dyre koster 1,2 % i året.

Utviklingen som vises i de to tilfellene tar utgangspunkt i at både porteføljer har en årlig avkastning på 6 %. I kolonnen til høyre ser du hvor mye du faktisk kan spare på å velge en billigere portefølje.

Grafen under viser den samme forskjellen i utvikling på sparepengene dine mellom å spare i dyre eller billige fond når du sparer samme beløp.

Indeksfond blir mer populært

Flere og flere velger denne ”billigvarianten” med indeksfond. Dette til tross for at mange banker ikke anbefaler indeksfond med lavt forvaltningshonorar, også når dette er det beste for kunden. Når du ser hvor stor forskjellen faktisk kan være er det lett å forstå hvorfor indeksfond har blitt så populært.

Billigste sparetilbud

Kron har nå lansert tema Billigst! Dette gir deg en komplett sparing i indeksfond til bare 0,28 %. Dette er derfor en av Norges billigste sparetilbud.
Ta kontakt med oss på chatten for mer informasjon.

*kapitalvektet kostnad i de 100 største rente-, kombinasjon- og aksjefondene i Norge