Fondskonto: Unngå å tape verdi på sparepengene dine

Er du én av mange nordmenn som har satt pengene på en fondskonto for sparingen din?
Fondskonto har vært en gunstig spareform, med skatt på gevinst på 23 % mot 30,59 % på aksjesparekonto. Men nå endres regelverket. Fra 2019 skatter du 30,59 % av gevinsten på dine aksjer og aksjefond, uavhengig av om de står på fondskonto eller aksjesparekonto.
Så vil det lønne seg å flytte pengene over på aksjesparekonto?

- Sannsynligvis lønnsomt å beholde fondskontoen

For de fleste vil det lønne seg å beholde kontoen. Årsaken er at om du velger å selge i år, vil du måtte betale skatt på gevinsten neste år. Da vil du miste den største fordelen med slike løsninger, nemlig å få med deg utviklingen på pengene.

Ta et eksempel hvor du har 300 000 kr plassert i aksjefond fra en fondskonto, hvorav 150 000 kr er gevinst. Når du innløser gevinsten vil du måtte skatte 34 500 kr, som du da ikke kan reinvestere. Du sitter da igjen med 265 500 kr. Forventet utvikling i aksjefond er syv prosent. Figuren under viser utviklingen på sparepengene dine med dette som utgangspunkt.

Grafen viser verdien av sparepengene etter skatt for hvert år man venter med å ta ut gevinst. Den blå staven viser utviklingen hvis du innløser gevinst og tar skatten i dag, den oransje hvis du venter og heller reinvesterer gevinsten. Fra år seks blir nettoverdien på kontoen større dersom du venter med skatten heller enn å betale den nå. Med andre ord, hvis du planlegger å spare i mer enn fem år til vil det lønne seg å beholde fondskontoen.

- Det finnes andre grunner til å kvitte seg med fondskontoen

Beregningen over er veldig enkel og tar ikke alle forhold i betraktning. Derfor har vi listet opp noen spørsmål du bør spørre deg selv før du eventuelt tar pengene ut av fondskontoen:

  • Betaler du ekstra kostnader på kontoen?
  • Er du fornøyd med fondene og utviklingen din?
  • Skal du gjøre gradvise uttak? Aksjesparekonto gir gunstigere skattevilkår på gradvise uttak
  • Hvor lenge planlegger du å spare pengene på kontoen?

Dersom du ønsker å starte fondssparing i dag, bør du opprette aksjesparekonto for dette.

Krons spareeksperter tilbyr en uforpliktende analyse på om du burde ta ut pengene eller fortsette med kontoen. Vi analyserer samtidig fondene i kontoen din, både med tanke på utvikling og kostnader. Ta kontakt med Krons spareeksperter på chatten eller epost hei@kron.no .