Forbrukerrådet vil forby returprovisjoner – vi er enig!

Nylig utarbeidet Forbrukerrådet en rapport hvor de argumenterer for å fjerne returprovisjoner. For de fleste er dette et fremmedord, men for de som tilbyr fond er det kilden til inntekt. Vi er enig i at returprovisjoner burde fjernes, det vil gjøre det billigere og mer oversiktlig for deg.

Hva er en returprovisjon?

Et fond har et forvaltningshonorar som er opplyst om når du kjøper fondet. Disse varierer med hvilket fond du kjøper. En returprovisjon er en andel av honoraret som skal dekke rådgivningen du får når du kjøper fondet. Det fungerer også som betalingen når du kjøper et fond via en fondsplattform. For eksempel, hvis du kjøper et fond som koster 2 % i året. Da vil som regel plattformen eller rådgiveren du kjøper fond gjennom få halvparten, 1 % i dette eksemplet, av dette honoraret i returprovisjon.

Hvorfor er det et problem?

Du tenker kanskje at det er rettferdig at også fondsplattformen og rådgiveren tjener penger. De deler jo tross alt bare på inntektene. Men problemet ligger i det at rådgiveren tjener mer penger på å anbefale et fond som har høyere kostnad. Fondsplattformen kan for eksempel velge å løfte opp fond de tjener mer på. Indeksfond er for eksempel de fondene som både banken og fondsplattformen tjener minst på, men paradoksalt er det også dette fondet flest uavhengige finanseksperter velger.

Hvordan skal rådgiveren og fondsplattformen få inntekter uten returprovisjon?

De som ønsker rådgivning kan betale for denne tjenesten direkte og ikke igjennom fondene. Dette kalles uavhengig rådgivning og er foreløpig ganske lite i Norge. Kron og Sbanken er en av få aktører som faktisk tilbyr dette til småsparere gjennom sine robotløsninger.

Uten returprovisjon får man halv pris på fondene, så kan fondsplattformen ta et honorar for tjenesten sin. Når du gjør hele jobben selv med å handle fond burde ikke denne kostnaden være så høy som halvparten av honoraret.

I Nederland og Storbritannia har returprovisjoner blitt forbudt. Dette har ført til billigere fond for forbrukerne, som igjen gir bedre utvikling. DNB var først i Norge med å innføre fondsklasser uten returprovisjon, men disse får du foreløpig kun kjøpt hos dem. Dette er naturlig når fondsplattformene ikke tjener penger på salget.

Hva er løsningen?

Forbrukerrådet peker på to løsninger. Den ene er at mange kjøper fond selv fra før og trenger ikke rådgivere. Disse vil oppleve at fond blir billigere uten returprovisjonen.

De som ønsker rådgivning og hjelp til passe på sparingen kan bruke billige robotløsninger som Kron og Sbanken.

Hva gjør Kron?

Hos Kron gir vi alle returprovisjoner rett tilbake til deg som kunde. Vi forhandler også på dine vegne for å øke denne rabatten slik at vi kan gi deg mer.

Vi skal fortsette å kjempe for billig og uavhengig rådgivning. I første linje lanserer vi snart en ny app som skal gjøre rådgivningen enda bedre og gi deg som kunde mer verdi. I tillegg kommer vi med noen friske overraskelser på prissiden.

Ta gjerne kontakt på vår chat om du vil vite mer om uavhengig rådgivning og returprovisjoner.