Unngå feilen de fleste gjør ved fondssparing

Mange gjør den samme feilen når de sparer i fond: de justerer ikke fondene sine. Aksjemarkedene nærmer seg rekordhøyder etter en veldig god start på 2019, som betyr at mange får en skjevfordeling av fondssparingen sin. Her forklarer vi hva det er og hva du bør gjøre.

Hva er rebalansering?

En optimal portefølje burde bestå av en fordeling mellom aksjeandeler og renteandeler. Hvor stor del av porteføljen som plasseres i aksjer kontra renter avgjøres av hvilken risiko du vil ta. Ved ønske om høy risiko og potensielt høyere avkastning burde du ha en større aksjeandel. Rebalansering sørger for å opprettholde den fordelingen du ønsker mellom aksjer og renter. Det sørger for at du opprettholder jevnere risiko i porteføljen din over tid.

Hvorfor rebalansere?

Ved å jevnlig rebalansere porteføljen din sørger du for at du selger litt i dine beste investeringer samtidig som du sikrer litt av overskuddet ditt. De proffe rebalanserer porteføljen for å sikre oss at de holder seg til den ønskede risikoprofilen sin. Hvis du ikke rebalanserer risikerer du at porteføljen din får en overvekt i aksjer, noe som kan medføre for høy risiko. Hvis aksjeverdiene våre skulle falle, for eksempel ved ett børsfall, vil du gjennom rebalansering benytte muligheten til å kjøpe flere aksjer mens de er billige!

Hvordan gjøre en rebalansering?

Hvis vi har som mål å ha en portefølje som er likt fordelt mellom aksjer og renter må vi rebalansere jevnlig. Porteføljen under har som mål å ha en lik fordeling mellom aksjer og renter. I løpet av 2018 steg aksjeverdiene i porteføljen til 60 %, mens renteverdiene forble uendret. Dette har ført til at aksjeandelen vår har vokst til 60 %, og renteandelen har sunket til 40 %. For å rebalansere porteføljen selger vi aksjeverdier for 2500 kroner og kjøper renteverdier for 2500 kroner. Dette gjør at vi kommer tilbake til målet vårt om lik fordeling mellom aksjer og renter.

Burde du rebalansere om du kun har aksjefond?

Dersom du kun har aksjefond kan det også være smart å rebalansere mellom disse. Hvis et aksjefond går veldig bra og et går veldig dårlig trenger ikke dette å være på grunn av at aksjefondet er dårlig. Det kan likegodt være at det investerer i en sektor eller et marked som har gått dårligere. Da kan det være lurt å selge noe fra det som går bra og flytte over til det som går dårlig. Dette gjelder spesielt om du bruker indeksfond, slik at du får flyttet pengene der aksjene er “billigere”.

Les også: 5 fondstyper du bør unngå i 2019

Hvor ofte burde du rebalansere?

Rebalansering burde gjøres jevnlig, men ikke for ofte. Ved for hyppig rebalansering vil du risikere høye transaksjonskostnader. Altså kostnader forbundet med å selge og kjøpe eiendeler. Du burde rebalansere porteføljen din minst en gang i året, men gjerne kvartalsvis.

I Kron rebalanserer vi dine porteføljer hvert kvartal. Det sikrer at du hele tiden kan være trygg på at dine investeringer følger det risikonivået du har valgt. Vi rebalanserer hvor mye av din portefølje som er i aksjer og renter, i tillegg til hvilke sektorer og markeder du er investert i.

Hvis du ønsker en portefølje tilpasset deg, inkludert kvartalsvis rebalansering, prøv en gratis spareplan her!