Hold deg unna denne fondsstrategien

Det er ikke lett å vite hvilket aksjefond man skal velge for sparepengene sine. Mange velger de fondene som har hatt best utviklingen, men er det egentlig den smarteste strategien?

Trendy er ikke alltid det beste

Hver måned publiserer Verdipapirfondenes forening statistikk på hvor mye som går inn og ut av hvert fond. Og trenden er klar. Penger flyter inn i fond som investerer i markeder der utviklingen har vært best det siste året.

«Vi mennesker velger ofte fond som har gått bra, fordi man tror at trenden vil fortsette» forteller Joar Hagatun, leder i Kron.

Det ser vi blant annet det siste året der penger har strømmet inn i fond som investerer på den norske børsen og ut av fond som investerer globalt og i Norden. I samme periode har utviklingen på den norske børsen vært god sammenlignet med andre markeder. Det skyldes dels at forvalterne av de norske fondene har vært gode, men også at de fleste norske aksjer har økt i verdi.

Men det er ikke den best strategien ifølge Hagatun:

«Når du bruker historisk utvikling for å velge fond vil du på sikt kunne få dårlig utvikling på sparepengene dine».

Det kan koste deg dyrt

Grunnen er at sparepengene dine hele veien vil strømme inn i fond som investerer der prisene er høyest. Du vil også ofte ende opp med å kjøpe fond der det kortsiktige potensialet allerede er tatt ut.

«Mitt beste råd er å spare i fond som investerer i flere markeder eller spare i flere ulike fond. Slik sprer du risikoen på sparepengene dine og du blir mindre sårbar for svingninger i ett marked», sier Hagatun videre.

Du vil alltid kunne oppleve år der du skulle hatt alt i ett fond, men det er vanskelig å vite på forhånd. På sikt vil du få en jevnere og bedre utvikling dersom du sprer investeringene dine. Hvis du vurderer å starte fondssparing eller bytte fond, kan du med fordel velge fond med dårligere utvikling den siste tiden.

«I Kron investerer vi den største andelen globalt, fordi vi mener risikospredning gir best utvikling på sikt. Vi velger ofte å sette inn mer penger der utviklingen har vært dårlig, så lenge vi fortsatt har tro på forvalteren», avslutter Hagatun.

Selv om det er svært vanlig å flytte pengene til fond med best utvikling, er ikke dette den beste strategien. Det kan være godt å ha med seg når man skal velge i jungelen av fond som finnes der ute.

Er du usikker på om du bør spare i fond? Krons sparetest gir deg svaret. Prøv nå.