Investeringstips: Hva er det beste fondet i 2019?

Alle ønsker å gjøre en smart investering og søker etter det beste fondet å investere i, men det kan være vanskelig å vite hva som er det rette for deg. Å ha alle pengene på sparekonto gjør dessverre at du taper penger fordi renten er så lav. I investeringsguiden vår finner du oversikt over de ulike investeringstypene, og tilslutt en anbefaling av det beste fondet.

Aksjer og aksjefond

En slik investering kan potensielt gi deg høyere avkastning, men risikoen er også desto høyere enn andre fond. Hvis du skal spare i mange år og tåler litt svingninger, så kan dette være et alternativ for deg.

Aksjefond
Aksjefond er som regel knyttet til høyere avkastning og risiko som gjør at du kan oppleve større tap. I motsetning til aksjer fordeles investeringen i et aksjefond i forskjellige aksjer som også innebærer noe spredning av risikoen. Det positive med slike fond er at så lenge de inneholder 80 % aksjer og finnes i EØS så kan de være på en aksjesparekonto. Fordelen med en aksjesparekonto er at du slipper å betale skatt inntil du tar ut mer av kontoen enn du satte inn. I tillegg kan du selge og kjøpe fond inne på aksjesparekontoen.

Du burde også ta med kostnadene for ulike aksjefond i vurderingen. Ved passiv forvaltning, for eksempel i indeksfond som kun forsøker å følge en indeks, er kostnadene generelt sett lavere enn ved aktivt forvaltede fond som prøver å slå indeksen. Hvis kostnadene er for høye kan dette spise opp en del av avkastningen din.

Aksjer
Ved å investere i aksjer blir du deleier i selskapet. Jo flere aksjer du kjøper, jo større del av selskapet eier du. Siden du investerer i et selskap er det vanskelig å forutsi hva avkastningen faktisk blir. Du kan enten tjene masse penger, eller tape mye. Det krever både tid og kunnskap om aksjemarkedet, sektorer og selskaper som du eventuelt ønsker å investere i. Derfor bør du tenker over dette før du velger å investere i aksjer. Hvis du liker dette og tenker at du har nok tid til å følge godt med, så kan det for noen være veldig spennende med en slik investering. Ved å kjøpe aksjer i et selskap kreves det et honorar av banken som investerer for deg. Dette kalles kurtasje som vanligvis ikke varierer basert på hvor mange aksjer du kjøper. Du slipper derimot forvaltningshonorar som du må betale ved å investere i fond.

Les også: Ikke spar alt i aksjefond

Rentefond

Denne investeringstypen deles som regel inn i to ulike fond:
1. Obligasjonsfond
2. Pengemarkedsfond
Uansett hvilket av disse du velger så er rentefond forbundet med lavere risiko.

Obligasjonsfond
Obligasjonsfond har som regel høyere forventet avkastning enn pengemarkedsfond. Disse fondene består av obligasjoner som har litt høyere risiko. Når du velger et slikt fond så har du to alternativer. ‘High yield’, som kan gi høyere forventet risiko, men også da høyere risiko, og ‘investment grade’. Ved å velge sistnevnte investerer du i obligasjoner som er utstedt til selskaper som regnes som tryggere.

Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond består av mer kortsiktige obligasjoner. Dette er store lån som gis til store selskaper eller staten. Forventingen er at disse lånene skal tilbakebetales innen 1 år. Her kan du forvente cirka samme avkastning som ved å ha pengene på sparekonto, men risikoen er høyere.

Les også: Bli en smartere investor i 2019

Kombinasjonsfond

Ved å investere i et kombinasjonsfond vil du få en blanding av aksjefond og rentefond. Det vil være maksimum 80 % aksjer i fondet som vil si at de ikke kan sette på en aksjesparekonto. Resten består av obligasjoner. Derfor er kombinasjonsfond en vei mellom både risiko og avkastning, men det er ofte veldig dyre.

De vanligste kombinasjonsfondene er delt inn i en av disse kategoriene:
1. Internasjonale kombinasjonsfond
Majoriteten av sparepengene dine plasseres i markeder utenfor Norge.

2. Norske kombinasjonsfond
Mesteparten av sparepengene investeres i Norge.

3. Livssyklusfond
Med slike fond så skal det kun være tilgjengelig i et bestemt antall år. Etter hvert som du kommer lenger ut i syklusen vil andelen aksjer synke. Livssyklusfondene fokuserer som regel på en bestemt sektor eller bransje.

Det beste fondet i 2019

Hvis du tenker ‘hvilket fond bør jeg velge i 2019?’ kan globale indeksfond være det beste fondet å investere i. Globale indeksfond gjorde det veldig bra i 2018, og det er et anbefalt type fond av mange eksperter. Vi mener at dette vil fortsette ut i 2019.

Et indeksfond er et aksjefond, bare billigere. Dette er fordi indeksfondet ikke har forvaltere som aktivt prøver å slå indeks. Målet er heller å følge indeksen så nærme som mulig. Grunnen til at man anbefaler globale indeksfond er at sparepengene investeres over hele verden istedenfor et spesifikt marked, som for eksempel Norge eller Norden. Dette er positivt fordi sparepengene dine spres utover flere markeder, og du er derfor ikke avhengig av at det skal gå bra i den ene markedet. Hvis den norske børsen går nedover så kan det være at den amerikanske eller asiatiske børsen stiger, noe som gjør opp for tapet i Norge.

Det er flere grunner til å velge et indeksfond. Her ser du hovedgrunnene til at vi anbefaler dette:

1. Lave fondssparing kostnader

De fleste type fond vil ikke slå indeksfond i pris, og er som regel det billigste fondet å investere i. Vi skiller mellom fond som er aktive og passive. De aktive fondene er opptil 5 ganger dyrere enn de passive indeksfondene på grunn av høyere forvaltningskostnader siden forvalterne blir betalt for å prøve å slå indeks. Den lavere prisen gjør at du mest sannsynlig får mer igjen for investeringen, og det er også grunnen til at indeksfond er det beste fondet du kan velge i 2019.

Les også: Fondskuppet du ikke bør gå glipp av!

2. God spredning på investeringen

Ved å velge et globalt indeksfond får du gleden av å eie en liten del av de største aksjene i verden. Globale indeksfond følger nemlig utviklingen på verdensindeksen, som for eksempel MSCI World. I temaet “Indeks” hos Kron eier du en andel i ca 3 600 forskjellige selskaper. Fordelen med dette er at du får litt av all verdistigning i verden og blir mindre påvirket hvis enkeltselskaper eller sektorer går dårlig.

3. Enkelt å vedlikeholde

Fordi du ikke må følge med på om forvalteren gjør en god jobb slipper du en del arbeid selv med indeksfond. I aktive fond burde du jevnlig følge opp fondet for å se om det gjør jobben, men hvis du velger å kjøpe indeks vil du hele tiden ha den riktige sammensetningen. Da slipper du å tenke på om fondet gjør en dårlig jobb!

“Det anbefalte fondet i 2019 er indeksfond. Det er allikevel viktig å tenke på hvor lenge du ønsker å spare. Hvis planen er å spare med fondssparing kortere enn 10 år bør du vurdere å velge noe med litt lavere risiko enn et rent globalt indeksfond, ved å for eksempel inkludere et rentefond. I Kron tilpasser vi investeringene i indeksfond til din sparetid, slik at det kan være en trygg investering selv om du ønsker å spare i kun 5 år. Derfor mener vi at alle våre temaer er like gode!” forklarer spareekspert i Kron, Håvard Solheim.

Det kan fortsatt være vanskelig å vite hvilket indeksfond du skal investere i. Kron har derfor laget temaet «Indeks » for deg som ønsker å få en solid sammensetning av indeksfond til en billig penge. I tillegg tilbys også andre investeringstema for de som ønsker mer aktive fond som blant annet Teknologi, Miljøbevisst, Eiendom eller Krons Utvalgte. Her passer Kron på at forvalterne gjør jobben.

Les mer om «Indeks» her .