Hva er egentlig forskjellen på aksjer og fond?

Det er mange kompliserte begrep innen finans og økonomi, og det kan være vanskelig å forstå hva de ulike begrepene faktisk betyr. Noe vi ser mange lurer på er hva forskjellen på aksjer og fond egentlig er. Det er vi her for å gjøre klart for deg!

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et selskap. Når du kjøper en aksje får du altså en liten eierandel i et selskap. Regnestykket er dermed ganske enkelt. Hvis selskapet du eier en liten andel av gjør det bra, blir selskapet mer verdt og det blir også eierandelene dine. Det samme gjelder hvis selskapet synker i verdi. Hvor mye et selskap svinger i verdi er det som utgjør risikoen for aksjen - jo større svingninger, jo høyere risiko.

Hva er et fond?

Et fond kan ses som et spleiselag hvor flere går inn med en pott hver. Et fond kan investere i ulike geografiske områder, sektorer, ha forskjellige typer investeringer og risikonivå. Den samlede potten blir da investert i det formålet som er bestemt for det akkurat det fondet. De to vanligste typene fond er aksjefond og rentefond. Aksjefond investerer i selskaper som er notert på børsen. Rentefond er et fond som investerer i rentepapirer. Rentepapirer kan sees på som lån til for eksempel staten, kommunen, banker eller store bedrifter som trenger å låne penger. De forplikter seg til å betale en rente til eieren (fondet, som du eier en liten del av) og tilbakebetale hele lånebeløpet på en dato som blir bestemt på forhånd. Rentefond har derfor lavere risiko og svinger mindre i verdi enn aksjefond, fordi det her er snakk om store tunge solide bedrifter som låner pengene og sjansen for a for eksempel en stat går konkurs er veldig liten.

Hvorfor bør jeg spare i fond?

Det er ofte lavere risiko å spare i fond sammenlignet med aksjer. Hvis du kjøper andeler i en aksje og det selskapet skulle komme ut for dårlige tider, vil aksjen falle kraftig i verdi og du kan tape store deler av pengene dine. Men hvis du har kjøpt andeler i et fond, har du kjøpt mange andeler i mange forskjellige selskaper, og sjansen for at alle disse gjøre det dårlig samtidig er veldig liten. De selskapene som gjør det bra gjør opp for de som ikke gjør det så bra og fondet vil dermed svinge mindre i verdi. Hvis man usikker på hvordan man takler det at pegene sine svinger i verdi kan man spare litt i aksjefond og litt i rentefond, da rentefond har enda lavere risiko, og kan bidra til sparepengene dine ikke svinger like mye i verdi.

Fondssparing med Kron

Hvis du ønsker å spare i fond, men ikke helt vet hvordan du skal komme i gang eller vil at noen andre skal ta seg av de gode valgene er Kron et supert alternativ. Du kan velge hvilken sektor du ønsker å plassere pengene dine i, som for eksempel miljø eller teknologi og så tar Kron seg av resten. Vi sørger hele tiden for at du har de beste fondene og at du har en spareplan som hele tiden passer deg og dine behov. Prøv deg frem med en spareplan for å se om Kron er noe for deg!