Hvordan har våre kunder tålt aksjefallet i forhold til Norges største fond?

For de fleste fondssparere har det vært en tøff start på 2018. Noen av faktorene som har bidratt negativt er en styrket krone, frykt for økte renter og faren for handelskrig. Det er i slikt ruskevær at vi i Kron ønsker å vise hva vi er gode for. Vi forsøker alltid å finne de beste fondene og spre investeringene for å minimere risikoen.

Vi har sammenlignet våre kunder som ønsker høyest risiko mot de største aksjefondene i Norge, for å se hvordan vi har klart oss gjennom aksjefallet. Fondene er, som definert av Verdipapirforeningen, Globale fond uten valutasikring. Kundene er blant de yngre som sparer i IPS hos oss. De har 100 % aksjer som er anbefalt siden det er lenge til pengene skal tas ut. Vi har sett på kunder med fire forskjellige tema. Det var ingen i denne kategorien under temaet eiendom.

Under kan du se resultatene:

En periode på under fire måneder er veldig kort måleperiode. Alle fondene på listen, utenom DNB Global Indeks og KLP AksjeVerden Indeks, har et høyere forvaltningshonorar enn Kron. Da er det spesielt viktig og godt for oss at vi har levert bedre utvikling enn disse. Det er særlig en større andel mot Norden og at vi valgte å sette foten på bremsepedalen ved å senke risikoen i februar som har hjulpet på utviklingen.

De fleste kunder hos Kron har hatt en mindre negativ utvikling enn kundene over. Dette er fordi de fleste har innslag av såkalte rentefond, som drar ned svingningene i slike perioder.