Hvordan leverte Krons investeringer i 2018?

Sammenlignet med de foregående årene var 2018 et trist år i aksjemarkedet. Året var preget av Trump og handelskrig, og investorene fryktet økte renter og mindre vekst i verden. Som følge av dette ble børsen verden rundt sendt nedover, og sparepengene krympet.

Investeringsstrategiene som skapte suksess

I turbulente år som 2018 vil gode investorer sitte rolig i båten og se etter muligheter til å kjøpe mer. De fleste kundene i Kron gjorde dette, og benyttet anledningen til å øke investeringen etter fall i aksjeprisene.

I starten av året valgte vi å ta ned andelen aksjer for kundene våre. Grunnen for dette var at vi også så at veksten dabbet av. Det var ikke en magefølelse vi hadde, men noe vi så ut ifra en kvantitativ modell. Denne taktikken har fungert som en fallskjerm som sparte mange av våre kunder for store deler av fallet den siste halvdelen av året. Derfor tar vi med oss dette videre inn i 2019.

Under ser du en tabell med oversikt over hvordan utviklingen i porteføljene våre med middels høy risiko har vært mot gjennomsnittet av fondssparere i Norge. Middels høy risiko tilsvarer 90 % aksjefond og 10 % rentefond.

Det vinnende temaet

Til tross for at aksjemarkedene totalt sett har vært negative i året som gikk, gjør Kron det bedre enn den gjennomsnittlige norske fondssparer. I 2018 var det beste temaet hos Kron “Likestilling ”, som investerer i selskaper som har fokus på likestilling. Fondet setter store krav til likestilling i ledelsen og blant ansatte, lik lønn for likt arbeid og fritidsbetingelser, regelverk som promoterer likhet, og åpenhet og ansvar. En av grunnene til at dette temaet kom bedre ut enn våre øvrige temaer er at aksjer i Norden falt mer enn i resten av verden. Våre andre temaer har litt ekstra investert i Norden, og det har ikke «Likestilling» som følge av kriteriene over.

Så – hva vil 2019 bringe?

I det store og det hele er vi fornøyd med tiltakene vi gjorde i løpet av året. Det begynte litt svakt, men vi hentet oss inn i 4. kvartal og sparte investorer for mye hodebry.

Hvis vi skal ta frem spåkulen for 2019 ser vi at det er vanskelig å si hvordan det kommende året blir. Det vi derimot vet er at alle temaene våre er godt rustet for eventuell uro, og samtidig vil kunne henge med på en børsfest.

Vårt beste tips for året er å spare jevnt og trutt. Det gjelder å ikke bli redd for eventuelle nedganger, og huske på hva som er sparemålet. Hvis det er lenge til du skal ta ut pengene dine vil slike perioder være gode for å putte litt ekstra inn i sparingen.

Vil du vite mer om hvordan Kron fungerer? Les mer her.

*Her har vi tatt for oss utviklingen i de 10 største globale, og fem største nordiske fondene kapitalvektet (personmarkedsdata VFF Desember 2017).