Pride-seier i USA er bra business

Høyesterett i USA har gjort diskriminering mot LGBTQ-personer på arbeidsplassen ulovlig. Mange store amerikanske selskaper var med på dra avgjørelsen i land.

Høyesterett tok en historisk avgjørelse

Den 15. juni vedtok høyesterett i USA at det var ulovlig for arbeidsgivere å diskriminere på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Dette var en historisk avgjørelse, da det er første gang LGBTQ-personer blir beskyttet mot diskriminering på lik linje med andre amerikanere.

Mangfold er bedre business

En av grunnene til at loven ble endret var at mer enn 200 større selskaper signerte et felles dokument som ble sendt til domstolen. Der ble det poengtert at mer inkludering vil ha positiv innvirkning på økonomien og arbeidsmarkedet. Det vil gi LGBTQ-personer flere muligheter og arbeidsgivere vil også får et bedre utvalg jobbsøkere. Noen av de mest kjente selskapene som skrev under var Amazon, Apple, Facebook, JP Morgan og Goldman Sachs.

Gode nyheter🎉Alle disse selskapene investerer du i via oss!

Vi er nøye med hvilke fond vi investerer i. Kron setter opp fond etter tema, dette inkluderer blant annet likestilling og miljø. Dermed kan du velge mer hvor sparepengene dine går.

For mer informasjon kan du laste ned appen her eller sende oss en e-post: hei@kron.no.