Hvorfor er styringsrenten så lav og hva betyr det for deg?

I begynnelsen av mai ble styringsrenten satt ned til historisk lave 0 %. Bare to måneder tidligere lå styringsrenten på 1,5 %. Styringsrenten settes av Norges Bank og brukes når det for eksempel går litt trått i økonomien i Norge. Men hva betyr det at renten er null og hva har det egentlig å si for deg?

Hva er styringsrenten?

Hva er egentlig denne styringsrenten som alle banker og aviser snakker om? Helt enkelt forklart så er styringsrenten den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Hva styringsrenten er og hvilke forventninger det er til renten, er i første rekke med på å bestemme hvilke rente bankene opererer med både på innskudd og utlån til sine kunder. Styringsrenten er den som påvirker markedsrenten, som er den du og jeg forholder oss mest til og som påvirker oss mest i hverdagen vår. Det er nemlig markedsrenten som påvirker kronekursen, prisene på norske fond, boligprisene og etterspørselen etter lån.

Hvorfor er renten så lav nå?

Corona-krisen påvirker alle i samfunnet. Nedstenging og isolasjon har gjort at aktivitetsnivået i norsk økonomi har falt betydelig. En konsekvens av dette er at det går dårligere for norsk økonomi og framtidsutsiktene blir dermed også påvirket av dette. Det er jo slik at en krise ikke varer for alltid, og det er forventet at det økonomiske aktivitetsnivået skal øke igjen, men det kan ta tid før produksjonen og sysselsettingen er oppe på samme nivå som før. Norges Bank setter derfor ned styringsrenten for å dempe virkningene av Corona-krisen og hjelpe norsk økonomi til å komme seg igjennom krisen på en best mulig måte.

Hva betyr det for deg at renten er så lav?

Det er flere måter styringsrenten påvirker deg og din økonomi. Under har vi laget en liste med tre punkter som forklarer hva som skjer når styringsrenten settes ned.

1. Lavere rente på lånet ditt

Når styringsrenten settes ned, settes også boliglånsrenten ned. Hvis boliglånsrenten settes ned med 0,25 prosentpoeng så vil du spare 2 500 kr i året for hver million du har i lån. Har du et lån på 2 000 000 kan du altså spare 5 000 kr i året på rentekuttet.

2. Lavere rente på bankkontoen din

I takt med lavere rente på lånet ditt, blir det også lavere rente på bankkontoen og sparekontoen din. Pengene du har stående på sparekontoen i banken vil du få enda mindre igjen for nå enn det man gjorde før renten ble satt ned.

3. Mer å rutte med

Når du må betale mindre på boliglånet ditt får du mer penger å rutte med. Det kan være fort gjort å bruke disse pengene på andre ting som frister nå som det er blitt sommer. Her kan det være lurt å være ekstra bevisst og bli enig med seg selv at noe av disse pengene bør spares og så kan noe brukes på gøy og moro.

Hva burde du gjøre?

Så, hva er egentlig konklusjonen? Jo, det er både positivt og negativt at renten er så lav som nå. Men hvis man er klar over hva man bør gjøre kan man komme godt ut av situasjonen. Vi har samlet sammen tre raske grep du kan ta for at du skal komme best ut av denne situasjonen.

  • Forhandle boliglånsrenten din til det laveste du klarer. Her kan det være lurt å sammenligne lån hos de ulike bankene.
  • Sørg for at du har best mulig rente på sparekontoen din.
  • Vær bevisst på pengebruken og sett opp et budsjett du forholder deg til. Da er det enklere å unngå fristelser, men samtidig ha kontroll og muligheten til å skeie ut litt en gang i blant.