Hvorfor i all verden skal du ha rentefond i spareplanen?

Spareroboten til Kron legger alltid en liten andel rentefond i sammensetningen din selv om du skal spare lenge. Hvorfor gjør roboten det når aksjefond har aller best utvikling på sikt?

Hva er egentlig et rentefond? Det er et fond som investerer i lånene til bedrifter, kommuner eller stater. Forventet utvikling på slike utlån skal på sikt være høyere enn en bankkonto. Rentefond vil som regel også ha en lavere risiko aksjefond.

Du har kort tidshorisont

Mange eksperter bruker en sparetid på 5 år som referansepunkt når du skal sette alle pengene i aksjefond. Men hvis du ser på historien finnes det flere tilfeller hvor en strategi med 100 % aksjer ville gitt tap. Deler du opp i femårsperioder siden 1975 ser vi at 2 av 9 har vært negativ. Legger man inn 40 % rentefond ville ingen av disse periodene vært negative.

Du sparer deg for litt hodebry

Under finanskrisen ville et globalt indeksfond falt med like i underkant av 44 % fra toppnoteringen, og brukt litt over 4 år på å hente inn verdien. Hadde du hatt 40 % rentefond ville det falt med halvparten, og du hadde vært tilbake på verdien over 2 år før.

Det skaper muligheter når markedet er tøft

Når markedet stormer som verst gir rentefond en gylden mulighet. Når det faller kan man bruke fra rentefondene til å kjøpe mer aksjefond. Da selger man litt rentefond og kjøper heller aksjefond, noe som gjør at du raskere kommer tilbake. Roboten til Kron anbefaler alltid minst 10 % rentefond, som brukes til å kjøpe mer aksjer når det faller.

Når skal jeg ha 100 % aksjefond?

Tommelfingerregelen er at 100 % aksjefond kan passe hvis du skal spare langsiktig, og da over 10 år. Men en liten andel rentefond skader allikevel ikke. Et eksempel er perioden fra januar 2000 til i dag. Med 90 % aksjer ville du med en investering på 100 kr hatt 206 kr, og med 100 % aksjer 211 kr. Men med de 10 % rentene hadde du hadde en mye mer stabil reise frem til dette målet.

Hvis du vil ha 100 % aksjer i Kron kan du velge dette selv i registreringen eller ved å endre sammensetningen din. Når du endrer eller setter opp kontoen vil du på siden som viser forventet utvikling finne en nedtrekksmeny hvor du velger «detaljer». Her kan du dra risikoen opp selv og du blir advart dersom vi mener du endrer den for mye.

Spør oss på chatten hvis du lurer på noe. Vi svarer som oftest i løpet av bare 1 minutt!