Hvorfor svinger aksjer i verdi?

Du investerer sparepengene dine i aksjer eller aksjefond. Over tid vil verdien på dine aksjer svinge – noen ganger flere ganger i løpet av en dag. Men hva betyr det at aksjer øker eller synker i verdi? Og hvordan skjer det?

Hvordan bestemmes verdien til en aksje?

En aksje er en eierandel i et selskap. Når du kjøper en aksje kjøper du en andel av et selskaps verdiskaping. Verdien på en aksje representerer verdien til selskapet og summen av prisen på alle aksjene er prisen på selskapet. Som med andre varer og tjenester, bestemmes verdien på aksjen av hvor mye du og jeg er villige til å betale for den. Men aksjer kan endre pris fra minutt til minutt dersom mange bestemmer seg for å kjøpe eller selge samtidig.

Hvorfor øker aksjene mine i verdi?

Håvard Solheim, spareekspert i Kron, forklarer:
- Når aksjene til et selskap øker i verdi, er det fordi flere er villige til å kjøpe en eierandel eller aksje enn å selge – og betale en høyere pris.

Videre sier Solheim at aksjeverdien handler like mye om forventninger til hvordan selskapet vil gjøre det fremover:
- Hvis du tror selskapet vil gjøre det bedre i fremtiden enn i dag vil du trolig være villig til å betale mer for aksjen i dag fordi du forventer å få mer igjen for aksjen i morgen eller om ti år.

Når flere forventer at selskapet vil gjøre det bedre enn dårligere i fremtiden, vil flere være villig til å betale mer for aksjen i dag. Da øker aksjen i verdi. Fordi vi snakker om forventede verdier i fremtiden, vil den alltid ha noe usikkerhet. Desto sikrere man er på hvordan selskapet vil gjøre det fremover, jo lavere risiko har aksjene hos selskapet. Slike aksjer vil typisk ha mindre verdisvingninger. Kjerneeksempelet på en slik aksje i Norge er Orkla som blant annet produserer Grandiosa. Selv om økonomien går dårligere må man kjøpe matvarer.

Få mest mulig igjen for sparepengene dine

Når aksjer du eier øker i verdi vokser sparepengene dine. Men det kan være vanskelig å spå inn i fremtiden om enkeltaksjer. For å minske risikoen kan du kjøpe aksjer i flere selskap eller aksjefond. Slik sprer du investeringene dine og får en jevnere reise. Uansett bør du spare en stund, så du kan sitte på aksjer eller aksjefond gjennom større fall. Selv om aksjemarkedet svinger i verdi, har trenden over tid vært positiv.

Vet du hvordan du bør fordele sparepengene dine mellom sparekonto, lån og fondssparing? Ta Sparetesten og få svaret på et par minutter!