Ikke spar alt i aksjefond

Sparing i aksjefond gir den høyeste forventede utviklingen på sikt. Da skulle man tro at det heteste sparetipset er å sette alle pengene i aksjefond. Så hvorfor vil det likevel være en tabbe for mange av oss?

Vet du hva du får med 100 % i aksjefond?

Før den nylige nedgangen i markedet ble det skrevet en del om hvorfor sparing med 100 % i aksjefond er det beste. Det kan selvfølgelig være en god løsning for noen, men for mange av oss gir dette for høy risiko.

«Med 100 % i aksjefond er det klart du kan forvente god utvikling på sikt. På den andre siden er risikoen høy, så du bør være sikker på at du tåler svingninger før du velger denne løsningen», forteller Håvard Solheim, spareekspert i Kron.

De siste syv årene har utviklingen vært unormalt god. Du kan ikke regne med at det vil fortsette fremover. To av tre år vil være det vi kaller normale år, og da vil utviklingen ligge på mellom -10 % og 24 %. Den siste nedgangen var dermed også lavere enn hva man normalt kan forvente.

Les også: Følg mindre med på markedet!

Store svigninger

Med sparing i aksjefond vil det være perioder som ikke er som forventet. Her er et eksempel med Anne og Stian:
Anne satte inn 100 000 kroner i et globalt indeksfond 01.01.2000. Hun satt igjen med 79 000 kroner 10 år senere. Stian satte på samme tid inn 60 000 kroner i et globalt indeksfond og 40 000 kroner i et obligasjonsfond. 10 år senere hadde han 118 000 kroner, altså 39 000 kroner mer enn Anne.

«Aksjefond kan ha store svingninger utover normalen. I sitt beste år hadde for eksempel det globale indeksfondet 73,8 % utvikling mens i sitt verste år var utviklingen -38,4 %. Dette viser at utviklingen ikke nødvendigvis vil være jevn over tid», forklarer Håvard.

Med alle sparepengene dine i aksjefond vil du få best utvikling over tid. De fleste av oss har derimot ikke tid eller ro til å tåle slike svingninger.

Løsning: spar balansert

Hvis du ikke ønsker å risikere negativ utvikling over flere år er løsningen enkel. Ha en spareplan med en blanding av aksjefond og obligasjonsfond. Slik demper du de største svingningene. Utviklingen vil være dårligere på sikt enn med 100 % aksjefond, men til gjengjeld får du større sikkerhet. Da kan du klare deg bedre i visse perioder enn med 100 % aksjefond og kanskje sove bedre om natten.

Er du nysgjerrig på hva vi gjør i Kron? Les mer her eller ta kontakt med oss på chatten.