Informasjon om årsoppgaver og skattemelding 2023

Skattemeldingen for 2023 nærmer seg, og i denne artikkelen svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene.

Lurer du på noe som du ikke får svar på her så står vi selvfølgelig som alltid klar til å hjelpe deg på chatten.

Først av alt: Vi melder automatisk dine opplysninger til Skatteetaten – og du skal ikke trenge å fylle ut noe selv.

Allikevel kan det dukke opp spørsmål, og det er ofte lurt å ta en sjekk på tallene som har blitt rapportert. Under går vi igjennom de ulike delene av hva vi rapporterer (merk: det er ikke gitt at du har alle disse årsoppgavene).

Potensielle årsoppgaver, forklart

Aksjesparekonto

Har du fondssparing hos oss, med minst ett aksjefond, får du årsoppgave for aksjesparekonto.

Hva viser rapporten: Rapporten deler inn de ulike kontoene du eventuelt har. Her ser du inngangsverdien til kontoen (hvor mye du selv har satt inn totalt), som også tilsvarer skjermingsgrunnlaget, det beløpet du kan ta ut skattefritt (eventuell avkastning over dette er skattepliktig). Innskudd og uttak viser hvor mye du har satt inn eller tatt ut i år. Ubenyttet skjerming er det du fortsatt kan ta ut uten å måtte skatte av det. Skattepliktig gevinst/tap viser eventuelt det som du må skatte av eller får fradrag for. Du finner også informasjon om kostnader som du får fradrag for og rabatter som er skattepliktig, samt informasjon om hva som var på hver konto ved årsslutt.

Hva er skjerming? Skjerming er noe som beregnes årlig, og er noe som legges til ditt skattefrie uttak. Dette beregnes med noe som kalles skjermingsrenten, som er en ordning for å gjøre det mer skattegunstig å spare i aksjefond.

Det står at jeg har uttak, men jeg har ikke tatt ut noe i år: Har du ikke tatt ut penger fra Kron, men får opplyst et uttak så er som regel grunnen at vi har trukket kostnader eller at penger har gått fra aksjefond til rentefond.

Jeg har skattepliktig gevinst – hva må jeg betale i skatt: Det beregnes 37,84% skatt på skattepliktig gevinst. Dette trekkes ikke fortløpende, men er noe man eventuelt må betale på etterskudd, når skattemeldingen kommer.

Verdipapirfond

Alle som har rentefondskonto, samt alle som har rentefond i sin fondssparing, får en slik årsoppgave.

Hva viser rapporten? Rapporten viser beholdningen din i rentefond ved årsskiftet, samt hvor mye renteinntekter du har fått og eventuell gevinst/tap som har oppstått i forbindelse med salg.

Jeg har skattepliktig gevinst – hva må jeg betale i skatt: Skatt her beregnes med 22 %. Dette trekkes ikke fortløpende, men er noe man eventuelt må betale på etterskudd, når skattemeldingen kommer.

IPS

Har du IPS hos Kron så får du en slik årsoppgave.

Hva viser rapporten? Rapporten viser hvor mye du har satt inn i år, og saldoen du hadde ved starten og slutten av året. Den viser også hvor mye du har betalt. Det viktigste for skattemeldingen er innskuddet, og eventuelt uttaket. Det er dette som er skattepliktig.

Jeg har et innskudd – hvor mye fradrag får jeg?: Du får 22% fradrag på det du har satt inn. Dette trekkes automatisk i skatterapporten.

Bedrift

For deg som har bedriftskonto så har du fått en utvidet versjon av rapporten for verdipapirfond. Du får den samme informasjonen, i tillegg får du informasjon som fordeler kostnaden og returprovisjonen per fond. Du får også en detaljert innsikt i realisasjoner (uttak).

Har du bedriftskonto så kan det også være nyttig å laste ned kvitteringene til bokføringene. Disse finner du under «dokumenter» inne på kontoen. Der er det også en overordnet transaksjonsliste. Vi anbefaler å bruke informasjonen i årsoppgaven dersom det skulle være forskjeller mellom dokumentene og det du ser inne på kontoen i appen.