Invester for likestilling!

Har du tenkt over arbeidsmiljøet til bedriftene eller fondene du investerer i? Og hvorvidt de fremmer mangfold og likestilling? Ikke bare kan du bidra til å fremme likestilling gjennom dine investeringer, men likestilling kan faktisk også gi sparepengene dine bedre utvikling!

Når du investerer for likestilling investerer du sparepengene dine i selskaper som tar likestilling på alvor. Det betyr at de har en god kjønnsbalanse i ulike deler av selskapet, lik lønn for likt arbeid samt fokus på å kunne kombinere jobb og familie for både menn og kvinner. Gjennom å investere sparepengene dine i slike bedrifter kan du bidra til økt likestilling, uten å løfte en finger.

Bevisene på at likestilling og mangfold gir bedre resultater for bedriftene blir stadig flere.

Isabelle Ringnes, medgründer av #HunSpanderer forteller hvorfor:

«Det lønner seg å investere i selskaper som tar kjønnsbalanse på alvor. Både fra et samfunnsperspektiv, men også kommersielt. Uendelig antall studier viser hvordan likestilte selskaper over tid gjør det bedre enn selskaper som mangler denne balansen», sier Ringnes videre.

Studiene viser blant annet at disse bedriftene tiltrekker seg mer talent og ansetter bedre folk. De tar bedre beslutninger fordi de baseres på diskusjoner mellom mennesker som bringer med seg ulike perspektiver. Det gir bedre verdiskaping for bedriften og bedre utvikling og mindre sårbarhet for dine sparepenger.

- Lønnsom likestilling

«De siste seks årene har selskaper som fremmer likestilling mellom kvinner og menn gjort det langt bedre enn de andre. Jeg tror at årsaken til dette er at mangfold lønner seg. Det kan derfor være smart å investere i disse selskapene nå», forteller Joar Hagatun, daglig leder i Kron.

Nå kan du enkelt gjøre nettopp det, når Kron nå har lanseret «Likestilling» som investeringstema.

Isabelle Ringnes forteller hvorfor hun mener det er et skritt i riktig retning:

«Jeg er stolt over at Kron er blant de første i Norge som tilbyr likestilling som investeringstema for sine kunder. Kron gjør det enkelt for forbrukerne å ta gode valg. Som forbrukere og investorer styrer man i stor grad markedene, jeg tror at denne typen satsninger vil gi ringvirkninger i samfunnet generelt. Jeg håper at dette og tilsvarende initiativ vil være en katalysator til å påvirke bedrifter til å skape kjønnsbalanse i ledelse og arbeidsstokken. Samtidig som forbrukerne øker avkastningen på sine investeringer».

Ved å investere for likestilling kan du bidra til styre selskapene mot en mer likestilt verden. Samtidig tjener det sparepengene dine. Så hva venter du på?

Les mer om tema Likestilling nå . Ta kontakt med Krons spareeksperter på chatten hvis du har spørsmål om hvordan du kan investere sparepengene dine for likestilling.