Investering i miljø eller investere miljøbevisst?

Når man snakker om miljøbevisste investeringer dukker gjerne bilder av solcellepaneler og vindmøller opp i hodet. Men miljøbevisste investeringer er så mye mer og kan gjøres så mye smartere. For oss i Kron handler miljøbevisste investeringer om å balansere dine sparepenger med en bedre miljøprofil.

Problemet med på putte alle pengene i solcellepaneler og vindmøller...

Når man ønsker miljøbevisste investeringer kan man utelukkende velge investeringer som er rettet mot ren energi, og mye av kampen for et bedre miljø ligger også her. Men fra et investeringsperspektiv kan dette være problematisk fordi dette er veldig snevre sektorer med høy risiko.

Et godt eksempel kan være at du setter alle pengene dine i slike selskaper, men så kommer ny teknologi på banen og utkonkurrerer dette. Vi trenger ikke å se langt tilbake i historien før en kunne kjenne risikoen på kroppen i slike investeringer. Hvis du kjøpte et globalt indeksfond for 100 000 kr til sparing til pensjon i 2007 kontra et indeks mot ren energi, ville du i dag hatt 311 000 kr i indeksfondet, i mens du bare ville hatt 48 000 kr i ren energifondet.

Tenk at alle må forbedre seg – ikke bare se på de aller beste

Hvorfor skal du kun tenke at miljøteknologi er viktig? En sentral del når man investerer er at alle sektorer jobber mer miljøbevisst. Selv om folk blir mer bevisste vil det fortsatt være behov for produkter som slipper ut CO2. Et godt eksempel er produksjon av legemidler, som slipper ut mer CO2 enn bilbransjen. Folk kan ikke slutte å ta medisinene sine, men med dine investeringer kan du påvirke at disse produseres hos dem med best miljøstandard.

En av de største investeringene i et av miljøteknologifondene hos Kron er Veolia. Selskapet investerer masse i å kutte utslipp i sin virksomhet. Når slike selskaper får enklere tilgang til kapital gjennom folks sparepenger, må også andre etter hvert følge etter.

Kutt ut de aller dårligste

Som i så mange andre felt er det noen få som ødelegger for resten. Kutter man disse ut fra investeringene sine blir investeringene mer miljøvennlig. Dette kan også være bra for avkastningen, siden mer penger trekkes ut fra slike selskaper.

Samtidig kan man følge med underveis og bruke pengene sine til det bedre. Hvis et selskap som tilsynelatende var bra viser seg å ha dårlige aspekter kan man bruke sin kapitalmakt til å påvirke dem i en bedre retning. Noen av forvalterne vi bruker har dette som metode, ikke bare for å være snille, men også fordi de tror det kan være bedre for utviklingen.

Hvordan gjør Kron det i temaet Miljøbevisst?

Miljøbevisst er ikke en investering i miljøteknologi, men en bred sparing som er miljøbevisst. Det vi gjør er at vi kutter ut de aller verste selskapene i de ulike sektorene. På toppen av dette investerer vi ca. 15 % av aksjene dine i aksjefond som spesialiserer seg innenfor miljøteknologi. På denne måten får sparingen din et lavere karbonavtrykk, og du bidrar til at selskaper som investerer i en bedre hverdag får kapital. Godt for både din sparing og miljøet!