Investeringsåret 2022


Joar Hagatun, investeringssjef i Kron

2022 ble et år som avsluttet en lang periode med positiv avkastning. Med nedgang i desember måned sluttet året som det startet.

Fallgruvene har vært mange, og rekordmye penger gikk tapt i 2022. Nedturen har særlig vært stor innenfor teknologiselskaper og kryptovaluta.

Reddet av støtputen🪂

Den amerikanske teknologiindeksen falt over 32% og Bitcoin endte ned 64%. Selskaper som Amazon, Meta (Facebook), Netflix, AirBnB og Tesla har falt 50-70%. Fondsindeksen til Oslo Børs ble reddet av stigende oljepris, og var ned kun 7%, mens de fleste globale indeksfond har falt med 8-11%. Årsaken til at fallet ikke har vært større for globale fond med norske øyne er at den norske kronen svekket seg gjennom årets ni første måneder og dermed virket som en støtpute mot fallet i aksjemarkedet.

De fleste Kron-kundene velger fondspakker eller globale fond med god risikospredning, noe som begrenset fallet i 2022. Blant enkeltfondene på Krons fondsmarked spriker 2022-avkastningen fra cirka minus 50 til pluss 50%. På bunnlisten finner vi kjente fond som Odin Eiendom, DNB Disruptive Opportunities og First Real Estate. På toppen av pallen troner Blackrock World Energy.

40 år siden sist👴🏻

Prisstigning og renteoppgang har vært de viktigste temaene gjennom 2022, og fortsetter å prege markedene inn i det nye året. Den amerikanske sentralbanken mente på starten av året at prisstigningen var forbigående, fordi den skyldtes midlertidige effekter av pandemien. Når prisstigningen så beit seg fast, kom en helomvending i rentenivå fra verdens sentralbanker som dermed utløste fjorårets uroligheter i markedene. Disse ble ytterligere forsterket av krigen i Ukraina. Det er hele 40 år siden vi har sett noe sammenlignbart med tanke på omfang og hastighet på renteøkninger. Sist styringsrentene var like høye som i dag var i tiden før finanskrisen 2008.

Normalt med enkelte dårlige år📊

Det urolige året minner oss om at avkastning i fond ikke kommer jevnt fordelt. Den forventede høyere avkastningen du får i fond i forhold til bankkontoen består av et gjennomsnitt av flere skikkelig gode år, blandet med noen ganske dårlige. Som fondssparere må vi rett og slett tåle at fondene våre både stiger og synker for å kunne nyte god langsiktig avkastning på sparepengene.

Lys i tunellen tross usikkerhet☀️

Verden er for tiden et usikkert sted, med klima- og energikrise, krig og økt polarisering som vil påvirke finansmarkedene fremover. Det er nettopp denne usikkerheten vi får betalt for ved å investere. Det at mange fond og investeringer generelt har falt i verdi har også gjort de mer attraktive, og jeg tror at vi kan forvente god avkastning de neste fem til ti årene. Særlig gjelder dette for rentefond, som nå fremstår som mer attraktive enn på lenge. Selv om usikkerhet kan føles krevende, viser historien at det lønner seg å holde seg til spare- og investeringsplanen som er lagt. Verdien av god forvaltning og risikospredning er viktigst nettopp i urolige tider.

VI ønsker å takke for tilliten i et krevende år, og ser frem til å hjelpe til med langsiktige gode investeringer i årene som kommer.