Kvinner vinner fondskampen

8. mars er den internasjonale kvinnedagen hvor vi feirer kvinner over hele verden. Og det er det mange grunner til! Men én grunn du kanskje ikke var klar over er at kvinnelige fondsforvaltere i første halvdel av 2017 gjorde det dobbelt[1] så bra som sine mannlige kolleger. Det syns vi, som er ekstra opptatt av økonomi og forvaltning, er grunn til en ekstra gratulasjon i deres retning!

Så hvorfor er det sånn at kvinnene i 2017 utkonkurrerte de mannlige fondsforvalterne i årets første seks måneder? Vi stilte dette spørsmålet til sparekepert i Kron, Tine Eriksen.

- Å finne kun én bestemt årsak til at kvinnene stadig vekk slår gutta på nye arenaer er vanskelig. Men det må være lov å generalisere litt på en dag som denne. Og da mener jeg vi må ta for oss de biologiske ulikhetene. Nemlig at kvinner ofte tenker og planlegger i lengre horisonter enn menn. Kombinerer man dette med mer realistiske risikovurderinger, ser vi konturene av gode egenskaper hos en fondsforvalter, forklarer Eriksen.

Det er også interessant å se at kvinner investerer noe annerledes enn menn. I tillegg til å fokusere på avkastning er de også mer opptatt av hvor pengene investeres. For eksempel investeringer inn mot selskaper og fond som har miljøfokus[2] som en av sine prioriteringer.

Privat sparer færre kvinner i fond

I en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Kron kan vi lese at 48 % av menn i Norge sparer i fond eller aksjer. Nesten halvparten av alle menn. Tilsvarende tall for kvinnene er kun 35 %. Når vi nå vet at kvinne lykkes svært godt som investorer burde kanskje tallene vært omvendt?

- Ser man nærmere på den andelen av kvinnene som ikke har satt sparepengene sine i fond svarer omtrent en fjerdedel at de syns fondssparing virker komplisert. Nesten like mange peker på risikoen som en avgjørende faktor. Mennene i undersøkelsen svarer annerledes og det skyldes nok ulikheter i troen på egne ferdigheter. Min erfaring er at kvinnene absolutt ikke har noen grunn til å ha en lavere selvtillit på dette området. Snarere tvert imot, forklarer Eriksen.

Enklere enn mange tror

Å investere i fond trenger ikke å være så vanskelig som mange tror. Med riktig rådgivning trenger man heller ikke kunne alt om aksjefond før man starter opp denne typen langsiktig sparing. Og de fleste lærer det de trenger på kort tid når de først har kommet i gang.

- Omlag 40 % av våre kunder er i dag kvinner. Mitt håp er at denne andelen er enda høyere neste gang vi feirer den internasjonale kvinnedagen. Så kjære kvinner over hele landet; gi deg selv en gave! Invester noen minutter og vurder din egen private sparing. Det kan vise seg å bli din viktigste investering for fremtiden.

Gratulerer til alle landets kvinner fra hele teamet i Kron!

[1] hedgefundresearch.com
[2] 2016 ESG Trends to watch, MSCI