– Må være glassklart hvem som er «rådgivere» og hvem som er «selgere»

I Dagens Næringsliv argumenterer Krons styreleder, Øystein Bø, for at skillet mellom «rådgivere» og «selgere» må være helt tydelig. Ny lov vil frata 6 000 autoriserte finansielle rådgivere tittelen. Dette reagerte Finansforbundet sterkt på, men hva er det beste for kundene?

Uavhengige rådgivere – nøkkelen til å lykkes med sparingen din?

En undersøkelse Norstat gjennomførte for Kron viser at av de 57 % som ikke sparer i fond, svarer 13 % at de ikke stoler på at de får de beste rådene. «Selgere» har som regel et insentiv til å anbefale deg visse fond for å tjene mest mulig penger. Dette fører ofte til at du anbefales aktivt forvaltede fond som både koster mest og tar mest risiko. Slike investeringer er riktig for noen, men ikke alle.

21 % svarer i undersøkelsen at de synes risikoen ved fondssparing er for høy. En uavhengig rådgiver gir, i motsetning til en «selger», råd og anbefalinger tilpasset din livssituasjon og sparepenger, uten å tjene egne interesser. Med uavhengig rådgivning kan du derfor føle deg tryggere på at du får tilbud om den beste løsningen for din situasjon, inkludert risiko- og kostnadsnivået.

Får du uavhengig rådgivning?

Det er ikke så lett å vite uten videre om rådgivningen du mottar faktisk er råd eller salg. Derfor har nye reguleringer, MIFIID II, satt strenge krav til hva som er uavhengig rådgivning. Aktører som ikke driver uavhengig rådgivning må kalle seg for selgere.

Det er nyttig for alle fondssparere å bruke en finansiell rådgiver. Du må bare vite hvem du skal bruke. Da unngår du å bli lurt av dårlige selgende ‘råd’. Velg en uavhengig finansiell rådgiver og vit at sparepengene dine får best mulig utvikling tilpasset din situasjon. Hvis du er usikker, spør.

Start fondssparingen med Kron i dag .
Kron er et uavhengig selskap som velger de beste fondene for deg. Du kan lene deg tilbake og være trygg på at dine sparepenger jobber for deg. Les mer om oss her.