Markedet har falt – er bunnen nådd?


Joar Hagatun, investeringssjef i Kron

Det kommer stadig nye fall i markedet, senest denne uken når Snapchat stupte ca 40% på en dag. Kron sine fondspakker har falt mellom ca. 3 og 11%. Det er i tråd med resultatene til de fleste andre aktører. Unntaket er de som har investert mye i teknologi eller olje, her har det stort sett gått en del dårligere eller bedre.

En tålmodighetsprøve

Alle disse markedsfallene setter tålmodigheten vår på prøve og skaper usikkerhet, også blant dem som har en plan om å spare langsiktig. Men det er lys i horisonten – lavere pris på aksjer, og dermed aksjefond, betyr ofte at potensialet for god avkastning på sikt har økt.

Hvorfor faller markedet?

Kort sagt skyldes det at den høye prisstigningen (inflasjonen) tvinger sentralbankene til å heve renten for å roe ned økonomien. Dette skal sørge for at bedrifter og familier bruker mindre på varer og tjenester. Den høye prisstigningen skjer på grunn av mange år med lave renter og generøs offentlig pengebruk. Et lavere tilbud av varer på grunn av krigen i Ukraina og nedstenging i Kina har også påvirket situasjonen. Balansen mellom å sette opp renta for raskt og å få bukt med inflasjonen er hårfin, og faren har økt for nedtur i amerikansk og global økonomi. Det er større sannsynlighet for at det blir verre før det blir bedre. Derfor faller også viljen til å ta risiko gjennom å eie aksjer.

Hvor går veien videre?

Dersom sentralbankene klarer å få ned inflasjonen uten å kvele økonomien for mye, såkalt resesjon, er det den beste løsning for fondene vi eier. Dette er ikke bare opp til sentralbanken, men også myndighetene, arbeidstakerorganisasjonene og bedriftene i form av forsiktig lønnsvekst. Med den laveste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig i USA og i mange andre land, er det fare for at bedriftene begynner å konkurrere for heftig på lønn. Det vil føre til en selvforsterkende lønnskonkurranse som vil drive inflasjonen.

Skulle inflasjonen fortsette å løpe løpsk vil sentralbankene være tvunget til å sette opp renten så mye at det snur. Dette kveler farten i økonomien. Mange bedrifter kan gjennom lavere salg og høyere rentekostnader havne i trøbbel og måtte si opp folk eller gå konkurs.

Dette bør du gjøre

Det kan ta tid før forholdene blir bedre. For de som er langsiktige er ikke det så farlig. Dagens aksjemarked er relativt attraktivt siden prisen på de fleste selskaper (utenom oljeselskaper) er rimeligere. For de som har god tid er rådet derfor å fortsette spareavtaler i fondspakker og brede indeksfond. Når det er sagt, kan det komme store hendelser som er veldig ødeleggende for verden, som en større krig, ny pandemi eller kraftig nedtur i form av resesjon. På tross av det har de som har spredt pengene over mange land og sektorer klart seg bra.

Hvis du mener at vi står ovenfor en ny nedtur kan det være et alternativ å investere noe av pengene i såkalte verdifond, for eksempel iShares Value, som finnes på Krons fondsmarked, men også er en del av fondspakken Krons Utvalgte. Det investerer kun i aksjer som er rimelig priset, og da blir nedturen mindre om det skulle komme ytterligere fall, samtidig som du beholder en viss oppside. Slike fond har også klart seg relativt godt i perioder med inflasjon. En enda mer forsiktig tilnærming, som gjør at du ikke blir med på en eventuell nedtur, er å utforske nordiske rentefond. Usikkerheten føles nettopp, ja usikker.

Ikke la toget gå fra deg på perrongen!

Den dagen det har blåst over og kysten er klar vil aksjefondene allerede ha steget, da er det for sent å kjøpe for å være med på oppturen. Det er mye negativt som allerede er priset inn. Det betyr at det må det bli verre enn det som allerede er forventet for at fallet skal fortsette.

For deg som klarer å tenke litt lenger frem i tid betyr den dårlige stemningen og lavere priser på aksjer at potensialet for god avkastning har økt. Dermed kan du faktisk få en belønning for tålmodigheten etter hvert.