Mer pensjon for pengene, (nesten) uten å løfte en finger

Hvis du allerede sparer i fond vet du sikkert at du får avkastning på de kronene du investerer. I tillegg til dette får du en ekstra bonus for å spare jevnt og trutt, det kalles rentes rente-effekten. Denne bonusen gjelder også for pensjonen din.

Pensjonen din spares i fond og aksjer. Hvor mye avkastning du får kommer an på:

  • Hvilken pensjonsleverandør du har, og hvordan de forvalter pensjonen din
  • Hvor stor aksjeandel du har på pensjonssparingen din
  • Hvor mye du legger av i egen sparing, og hvor du velger å plassere pengene

Hva er egentlig rentes rente-effekten?

Rentes rente-effekten betyr at du får renter både på pengene du har satt inn, og på de rentene du får hvert år. Når du sparer i fond kalles rentene også for avkastning. Dette gjør at pengene dine vokser fortere og at bonusen blir større jo lenger du sparer. Tar du ut pengene ofte vil du gå glipp av noe av denne effekten. Derfor lønner det seg å sitte stille i båten når man investerer, selv i perioder hvor markeder går opp og ned.

Rentes rente-effekt i praksis

Hvis du sparer 1 000 kr i fond hver måned med en årlig rente/avkastning på 6% vil du etter 20 år ha spart 455 646 kr. Av denne summen er 140 770 kr avkastning og 74 876 kr rentes rente-effekt, det betyr at du totalt vil sitte igjen med 215 646 kr i pluss. For å sette det litt på spissen kan dette eksemplet sammenlignes med å legge 1 000 kr i madrassen hver måned. Da vil du kun sitte igjen med 240 000 kr.

Slik sørger rentes rente-effekt for at du får mest ut av pensjonen din

Som nevnt tidligere i artikkelen har pensjonsleverandør mye å si for hvor mye du får utbetalt i pensjon. I januar blir dette enda viktigere. Da innføres egen pensjonskonto for deg som jobber i privat sektor (med innskuddspensjon). Det betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil ha. Valgene du tar, vil være avgjørende for pensjonen din.

Her er noen tips til hva du bør tenke på:

  • Hvor mye betaler du i gebyr på tidligere oppspart pensjon i dag? Og hvilken pensjonsavtale har du via din nåværende arbeidsgiver?
  • Er pensjonen din alderstilpasset? Det anbefales å ha en høyere aksjeandel jo yngre du er for å få maksimal avkastning og rentes rente-effekt. Er du i 30-årene kan du ha opp imot 100% i aksjeandel. Det som blir viktig er å skru ned risikoen når du nærmer deg pensjonsalder og skal begynne å ta ut pengene.
  • Tenk på å begynne egen pensjonssparing tidlig, en tommelfingerregel er å spare ca. 300 kr i 20 årene, 600 kr i 30 årene og 1200 kr når du er 40+. Jo tidligere du begynner, og jo lenger du lar pengene godgjøre seg, jo mer vil de også vokse.

Len deg tilbake og la pengene vokse av seg selv

Hvis du sørger for å ta gode valg for hvor og hvordan pensjonen din forvaltes, og samtidig har en god rutine for egen sparing, vil pengene vokse av seg selv. Gode sparerutiner gjør at du får maksimalt ut av rentes rente-effekten, og kan sikre deg pensjonen du drømmer om.