Ny krisepakke fra Stortinget – hva betyr det for deg?

Regjeringen har lagt frem en krisepakke som skal hjelpe de av oss som får det vanskelig fremover.

For de som blir permittert betyr det at de får full lønn de første 20 dagene. Denne får trolig en øvre grense på 600 000 kr. For de som er hjemme med barn og har brukt opp grensen for såkalte omsorgspenger, blir perioden nå doblet for hver av foreldrene med 20 dager hver.

Selvstendig næringsdrivende vil få kompensasjon for tapt inntekt fra og med 17 dager etter bortfallet. Utbetalingene settes til 80 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste årene. Denne får også en øvre grense på 600 000 kr. Her kan det ta noe tid før NAV har en teknisk løsning klar.

For bedriftseiere har det kommet en god del tiltak som tilbakeføring av allerede innbetalt mva fra tidligere i år og de skal slippe å betale arbeidsgiveravgift fremover. Bankene får 50 mrd kr i statsgaranti for lån som de skal gi til mindre og mellomstore bedrifter som sliter. Store bedrifter får tilført kapital i lån direkte fra staten gjennom Statens obligasjonsfond.

Det varsles også at det vil komme flere tiltak i løpet av uka som skal redde de bedriftene som er særlig rammet av situasjonen.

Last ned appen vår her og hold deg oppdatert på hva som skjer i økonomien.