Oslo Børs feirer 200 år!

Oslo Børs har nå nesten 200 års historie som markedsplass, først for varer og valuta, og senere for verdipapirer. Børsen sørger for at investorer kan handle trygt, og at selskaper effektivt kan hente inn kapital de behøver i regulerte former. Men hvordan har disse 200 årene egentlig vært?

Behov for børs

Norge var en landbruks- og fiskerinasjon tidlig på 1800-tallet. Hovedstaden gikk under navnet Christiania og hadde nærmere 10 000 innbyggere. Det var vanskelige tider økonomisk, og det ble besluttet at det var behov for en regulert børs for å få opp positiv aktivitet i næringslivet. Den 15. april 1819 åpnet handelen på Christiania Børs (nå Oslo Børs) sentralt i hovedstaden.

Fra valutabørs til verdipapirbørs

Til å begynne med hadde børsen to hovedoppgaver, den skulle fungere som valutabørs og som et auksjonshus for varer og skipsfart. I tiden før 1. verdenskrig økte aktiviteten betraktelig, og etter krigen ble det fokusert stadig mer på handel i aksjer og obligasjoner. Den første moderne norske aksjeemisjonen fant trolig sted i forbindelse med planer om å etablere Norges Bank i 1816. I 1880 ble verdipapirbørsen etablert, og verdipapirnoteringen startet 1.mars 1881. Den første kurslisten omfattet 16 obligasjonsserier og 23 aksjer. Mot slutten av århundret ble det en kraftig utvikling, og lokale børser i flere av landets største byer ble underlagt Oslo Børs.

Pådriver for informasjonsdeling

Lik tilgang til informasjon har alltid vært et viktig prinsipp for børsen. Det har gjenspeilet seg i bruk og utvikling av ulike informasjonskilder som blant annet; vindu kombinert med værhane for å kunne se vindretning som ville påvirke leveranser og varehandel, telegrafiske kurs- og varenoteringer, telefonsamband, radio- og tv-sendinger, tekst tv, sms og elektronisk handelssystem.

Fra tøffe tider til oljeeventyr

Mellomkrigstid, krakket på New York børsen i 1929 og 2. verdenskrig med sine restriksjoner påvirket børsens statistikk og førte til at aksjeomsetningen falt. Da reguleringene gradvis ble opphevet økte aktiviteten på nytt, og oljefeberen herjet børsen fra 1969. Fra 1980-tallet styrket børsen sitt internasjonale samarbeid og utenlandsk kapital spilte en viktig rolle for norsk næringsliv. Et nytt tøft krakk på New York børsen i 1987 førte til Oslo Børs største kursfall, og først da valutapolitikken ble lagt om og den norske kronen gjort flytende i 1992 ble det ny fart i markedet. Både redusert oljepris og at Dot.com-bølgen gikk mot sin ende på begynnelsen av 2000-tallet førte til en ny nedtur, før strategiske utenlandske allianser viste seg vellykkede og førte til en sunn stabilisering. Etter 182 års drift gikk Oslo Børs fra å være en selvfinansiert stiftelse til å bli et aksjeselskap og privatisert i mai 2001.

Vil du vite mer om hvordan du får penger til å vokse?

Vi i Kron hjelper deg gjerne å sette opp en spareplan slik at du får mest mulig ut av sparepengene dine. Sparepengene dine er trygge hos Kron, selv om verdien naturlig nok kan svinge noe med markedet. Vi investerer i de beste fondene for nettopp deg.

Kom i gang med sparingen!

Kilde: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Boersens-historie