Pangstart på året

Du har kanskje sett at det er mye grønne tall for fondsinvesteringer om dagen? Det skyldes rett og slett at vi har fått en pangstart på 2023.


Joar Hagatun, investeringssjef i Kron

De gode nyhetene🎁
Tegn til at prisveksten begynner å komme under kontroll i både USA og i enkelte land i Europa fører til forventninger om at vi snart ser slutten på rentehevingene. Europa unngår sannsynligvis en større nedtur fordi gassprisene har kommet mye ned etter en mild europeisk vinter så langt. I kombinasjon med at gjenåpningen av Kina vil støtte global vekst så har dette snudd investorene til å få mer tro på fremtiden og dermed kjøpe mer aksjer. Fondspakkene til Kron steg mellom 3 og 9% bare i januar.

Alles øyne på sentralbanksjef Powell👴🏻
Hvert ord den amerikanske sentralbanksjefen sier, veies nøye opp mot om det kan tolkes i retning av at rentehevingene skal øke eller avta. At aksjemarkedet kan snu med flere prosentpoeng i løpet av kort tid på grunn av hva Powell sier, eller ikke sier, viser hvor besatt investorene er av sentralbanksjefens politikk om dagen. Aksjeoppgangen den siste tiden har tatt høyde for at Powell skal slutte å heve renten tidligere enn han har sagt.

For oss langsiktige investorer som sitter langt borte fra det politiske spillet i den amerikanske sentralbanken så er det ingen grunn til å forsøke å delta i spekulasjonene rundt Powell, men heller holde oss til planen og spare langsiktig - slik sikrer vi å kunne få med oss slike gode perioder som vi nå har hatt.