Hva kan regjeringsskiftet bety for økonomien din?

Det ser ut til å gå mot en flertallsregjering bestående av AP, SP og SV. Hver regjering har et ønske om å sette sitt preg på hvordan vi organiserer samfunnet vårt og fordeler ressursene. Skattesystemet er en viktig brikke i dette. Her er en liten oppsummering av endringer som kan komme.

Lønn

AP og SP har signalisert noe høyere skatt på lønninger over 750 000, og lavere skatt for lavinntektsgrupper. For å unngå mulighet til å heller ta ut lønn som utbytte for høytlønte som jobber i eget selskap, er det lite trolig at det blir store endringer, og de vil innføres over tid.

Formue

I dag betaler de som har over 1,5 millioner i såkalt ligningsformue 0,85% skatt på det overskytende. Det er bare 55% av aksje- og aksjefondsverdier som teller med, mens det kun er 25% av verdien på boligen du bor i som i som inngår. For utleieboliger teller 90% av verdien og for næringseiendom 55%.

De tre partiene har litt ulikt syn på formueskatt. AP vil gjerne øke den fra 0,85% til 1,1% og samtidig øke innslagspunktet fra 1,5 millioner til 1,7. De vil også innføre en høyere sats på 1,3% for formuer over 20 millioner. De vil også la aksje- og aksjefondsinvesteringer telle med 80% i stedet for dagens 55%. De potensielle samarbeidspartiene vil trolig kunne godta dette, selv om SV generelt sett ønsker høyere formueskatt som en del av sin fordelingspolitikk.

Aksjefondsgevinst

Dersom du tar ut penger spart i aksjefond (på aksjesparekonto hos Kron), må du i dag betale ca 32 % skatt på dette, med noe fradrag fra det såkalte skjermingsfradraget. For de som har aksjer eller fond i et holdingselskap, har særlig SV uttalt ønske om innskrenking av den såkalte fritaksmodellen. Modellen gjør at selskaper ikke betaler skatt på aksjegevinst eller utbytte, men at gevinsten først skattes av når du tar pengene ut av holdingsselskapet. Men dette henger sammen med resten av skattesystemet, og kan ta tid å endre på.

Arv

AP og SP har ikke gått inn for å gjeninnføre arveavgift i sine partiprogram, mens SV ønsker dette. Dersom arveavgiften allikevel skulle bli gjeninnført i løpet av den nye regjeringens fireårsperiode, vil det trolig bli på ganske høye beløp og med særregler for landbruk for å komme SP i møte.

Bolig

Det ser ikke ut til å bli noen endringer på boligbeskatningen, her er det opp til den enkelte kommune å sette satsene. Dokumentavgift på 2,5 % ser også ut til å bestå.

Bil

Alle de tre partiene ønsker å innføre moms på elbiler som koster over 600 000 kr. Momsen skal beregnes av det som overstiger 600 000 kr.

Pensjon

Det kommer trolig ikke noen større endringer innen pensjonen arbeidsgiver sparer til deg. For egen sparing har AP varslet at de vil innskrenke eller skrote den såkalte IPS-ordningen (individuell pensjonssparing), hvor du i dag kan spare inntil 40 000 kr per år og få skattefordeler ved å binde pengene til pensjonsalder.

Bli sjef over pengene dine nå

Last ned Kron-appen til din mobil