Russiske verdipapirer hos Kron

Joar Hagatun, Investeringssjef i Kron

På grunn av den nåværende situasjonen i Ukraina, er det stor usikkerhet knyttet til investeringer i Russland. De fleste Kron-kunder har pengene spredt ut i det globale aksjemarkedet, hvor Russland utgjør en mikroskopisk andel. Dette gjelder både for de som har valgt fondspakker og indeksfond. Vi har besluttet å fjerne alle russiske aksjer i Krons anbefalte fondspakker, dette utgjør per i dag ca 0,2 – 0,4%. Du trenger ikke å gjøre noe, dette vil skjer automatisk.

For de som velger fond selv anbefaler vi ikke å spare penger i fond med en stor andel i Russland. Dette gjelder fond med rene Russland-mandat og fokus på Øst-Europa. Dersom du har en spareavtale hvor disse fondene inngår i investeringsplanen, anbefaler vi at du endrer denne.

Årsaken til dette er den store risikoen knyttet til russiske aksjer om dagen, både i form av prissvingninger og i om det i det hele tatt er mulig å selge slike aksjer. I tillegg er det en motpartsrisiko for at oppgjøret av disse verdipapirene kan bli påvirket. En annen risiko er fremtidige sanksjoner som kan ha stor innvirkning på handel med russiske selskaper.

Spørsmål og svar om endringene

Nedenfor er spørsmål og svar du kanskje måtte ha om endringene:

Hvorfor vil dere ikke lengre ha russiske aksjer i fondspakkene?

Utelukkelsen er basert på menneskerettighetsbrudd, innføring av sanksjoner fra det internasjonale samfunnet og den norske regjeringens vedtak om at Oljefondet skal selge seg ut av landet.

Har dere stengt muligheten for å kjøpe inn russiske og østeuropeiske fond?

Ja, usikkerheten i markedet er stor, med fare for ytterligere sanksjoner som risikerer å ramme disse fondene. Dette betyr at nye tegninger i disse fondene risikerer å bli låst hos fondsselskapene. Vi ser det derfor som det mest ansvarlige vi kan gjøre i denne situasjonen – å stenge muligheten for kjøp i disse fondene for nye kunder, dette gjelder fond som risikerer å ikke kunne handle i dagene som kommer. Vi har derfor fjernet disse fra fondslisten slik at de ikke er tilgjengelige for enkeltinvesteringer eller spareavtaler.

Hva hvis jeg som kunde faktisk ønsker å kjøpe disse fondene?

Det vil ikke være mulig, med mindre du allerede har en eksisterende spareplan med disse fondene. Vi vil også oppfordre til forsiktighet med alle typer investeringer mot Russland og Øst-Europa. Usikkerheten er veldig stor akkurat nå, dette gjelder både handels- og motpartsrisiko, hvor oppgjør i verdipapirene kan bli påvirket ved ytterligere sanksjoner. Dette kan gjøre at pengene dine blir utilgjengelige i lang tid og kan falle drastisk i verdi.

Er det mulig å selge disse fondene?

Det er fortsatt mulig å selge noen av fondene vi ikke lenger har tilgjengelige i fondslisten. Dette kan endre seg raskt på grunn av strengere restriksjoner. for eksempel hvis fondene ikke klarer å selge underliggende verdipapirer.

Hvilke fond gjelder dette?

Dette påvirker i dag 4 rene russiske fond og 5 østeuropeiske fond:

  • BGF Emerging Europe A2
  • Carnegie Rysslandsfond A
  • East Capital Østeuropa
  • Nordea Russland
  • Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-USD
  • JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR
  • JPM Russia A (acc) USD
  • Nordea Øst-Europa

Slår dere ikke av alle fond med russisk eksponering?

En god del andre fond har en mindre andel russiske verdipapirer. Vi følger utviklingen nøye, og flere fond kan bli berørt.

Hvilke andre fond har typisk russiske aksjer?

Russlands andel i indeksen for såkalte fremvoksende markeder er rundt 3,2%. Dette betyr at de fleste indeksfond innenfor fremvoksende markeder (Emerging markets) har russiske verdipapirer. Aktive fond kan også ha en andel dersom forvalter har kjøpt dette.

Har Kron Indeks Global noe russisk eksponering?

Kron Indeks Global har ingen russiske verdipapirer.

Kan det være at dere fjerner flere fond fra listen?

Ja, og dette kan gå fort. Akkurat nå er situasjonen svært usikker. Det er ikke mulig å si hvilke fond som kan bli rammet. Fondsselskapene kan selv for eksempel velge å stenge for tegning eller innløsning.

Hva bør jeg gjøre dersom jeg eier noen av disse fondene gjennom Kron?

Vi anbefaler i utganspunktet at du tar de ut av planen din. Det er ikke sikkert salget går igjennom da vi forventer at noen av disse fondene vil stenge for innløsning innen kort tid siden de trolig ikke klarer å selge russiske verdipapirer. Dersom du har et bevisst forhold til at de kan bli innelåst i en lang periode og eventuelt beslaglagt eller på annen måte få verdien sin forringet kan du velge å beholde strategien.

Hvordan varsler dere kundene?

Vi har informasjon i appen og på hjemmesiden. I tillegg vil de kundene som har noen av de berørte fondene i sin plan få en e-post om dette.

Er det ikke lenger mulig å finne noen rene russlandsfond i fondslisten?

Det stemmer, det er bare fond det er mulig å kjøpe som ligger i fondslisten.