Hvordan sjekker jeg min pensjon?

Mange lurer på hva de får i pensjon. Hvor du finner svaret på dette kommer an på hva slags type pensjonsavtale du har. Under finner du en kort guide for hvordan du kan beregne hva du vil få som pensjonist.

Privat sektor – innskuddspensjon
For deg som jobber i privat sektor finnes det flere alternativer for å kunne beregne din pensjon. Du kan enten benytte deg av pensjonstesten til Kron, NAV sin kalkulator, Norsk Pensjon sin kalkulator eller den som er tilknyttet leverandøren der du allerede har innskuddspensjon.


Offentlig sektor – staten
Jobber du i staten kan du benytte deg av kalkulatoren til Statens Pensjonskasse (SPK). Et av problemene med denne er at den ikke tar med pensjon du har fra privat sektor. Da kan du bruke Krons pensjonstest i tillegg for å supplere med informasjonen du finner i SPK-kalkulatoren .

Offentlig sektor – kommune
Jobber du i kommunal sektor kan du benytte deg av kalkulatoren til KLP. Her vil heller ikke pensjon fra det private komme med, derfor kan du supplere med tall fra Krons pensjonstest. Kalkulatoren til KLP finner du her


Jobbet lenge i offentlig sektor m/fripoliser
Har du tidligere jobbet i offentlig sektor skal du kunne benytte deg av SPK-linken ovenfor for å finne din opptjening. Denne kan du supplere med tall fra pensjonstesten til Kron.


Ytelsespensjon og fripoliser fra private pensjonskasser
Noen pensjonskasser melder ikke inn til Norsk Pensjon slik at vi kan hente ut tallene. Her vil det være litt ulike løsninger avhengig av hvilken pensjonskasse du har. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med denne pensjonskassen for å få hjelp til hvordan du kan ta dette med i beregningen.


Studenter og deg som ikke har kommet i gang med arbeidslivet
Har du ikke kommet i gang med arbeidslivet vil det ikke finnes en god måte å beregne fremtidig pensjon. Godt er egentlig det også, for det er lite poeng å stresse med pensjon dersom du fortsatt studerer. Da er vårt beste pensjonsråd å utsette bekymringen til du har jobbet noen år.


Har du spørsmål eller savner noe på listen? Ta kontakt med oss på chatten.