To ting det kan være lurt å sjekke før nyttår🥳

Nå som 2023 snart er over kan det være smart ta en titt på økonomien. Er det noen grep det er lurt å få unnagjort før nyttår? Her er et par tips fra oss:

1. Fyll opp BSU - Boligsparing for ungdom

Hvis du er under 34 år så kan du spare i BSU. Pengene i BSU kan brukes til kjøp av bolig eller oppussing/vedlikehold av bolig. Du finner BSU-kontoer i de fleste banker, eksempelvis her.

Du kan spare inntil 27.500 kroner årlig og får fradrag i skatten med 10% av det du har spart. Sparer du 27.500 kroner i 2022 så reduseres dermed skatten med 2.750 kroner. Totalt kan du spare 300.000 kroner i BSU.

2. Fyll opp IPS (pensjonssparing med skattefradrag)

Individuell pensjonssparing (IPS) er litt forenklet en slags «pensjons-BSU» hvor du kan spare penger med skattefordeler, men ikke kan ta ut/bruke pengene før pensjonsalder. Det er altså ikke et produkt som passer for alle, men hvis du vil å binde sparing frem til pensjon så kan det være et interessant produkt.

Du kan spare inntil 15.000 kroner i IPS. Dette vil redusere skatten din med opptil 3.300 kroner for 2023. Beløpet du sparer er unntatt fra formuesskatt og eventuelle skilsmisseoppgjør, men er altså bundet frem til du er 62 år. Den dagen du tar ut pengene så skattes de etter det som ved uttak er skatt på alminnelig inntekt (nå 22%).

💡Frist for 2023-innskudd på  IPS hos Kron er fredag 29.12. klokken 09.00 om morgenen.

Disse to grepene kan gi en fin skattegevinst før nyttår, hvis du enten har disse produktene fra før av, og har litt til overs, eller om du tenker at et av disse produktene kan passe for deg.

PS. Har du lyst til å gjøre en god gjerning for andre? 💝

Da er det verdt å minne om at gaver til frivillige organisasjoner ikke bare er en hyggelig ting å gjøre, men også kan gi fradrag på skatten, så lenge du gir mellom 500 og 25.000 kr. Sjekk hvilke organisasjoner  det gjelder her , og husk å gi dem personnummeret ditt så de kan rapportere gaven din til Skatteetaten.