Grunn #4 til at rekordmange velger Kron

Det er for alle

Vi skiller ikke på kunder basert på alder, formue, forhåndskunnskaper eller kjønn. Du kan investere 300 kroner hos oss, eller 300 millioner, og vi har folk som har gjort begge deler. Vi har studenter på studielånsbudsjett som velger oss på grunn av lure løsninger, enkelhet, engasjement og gode priser, og vi har folk med store formuer som velger oss av akkurat de samme grunnene.

Grunn #5