Unngå disse 4 feilene når du investerer i fond

Enten du allerede investerer i fond eller ønsker å begynne, kan det være mange fallgruver. Ikke vær redd. Det behøver ikke å være så komplisert som mange frykter, og man kan alltid gjøre endringer. Her er våre enkle tips for hvordan du kan investere best mulig

1. Ikke ta feil risiko

Sparer du til din første bolig, pensjon eller ønsker du bare bedre avkastning på sparepengene? Forskjellen mellom disse sparemålene er tidshorisonten på sparingen. Hvis du skal investere over lengre tid, kan du ta større risiko, eksempelvis investere en større andel i aksjefond med høyere risiko. Sjansen for både tap og gevinst er større, så du bør ha muligheten til å sitte rolig gjennom fall. Med en sparehorisont på kun tre til fem år kan det være smartere å ta lavere risiko og heller investere i indeksfond eller rentefond som ikke svinger like mye. Sparekonto i banken gir tilnærmet ingen utvikling, men kan lønne seg hvis du bare sparer til sommerferien.

2. Ikke velg feil fond

Mange velger å be banken om råd, men veiledningen er ikke nødvendigvis uavhengig, snarere tvert imot ‘selgende’. De fleste finansielle aktører har i sin interesse å markedsføre de fond de tjener mest på, og opptrer dermed som ‘selgere’. Med EUs nye direktiv, MIFID II, må aktører som ikke er uavhengige rådgivere indirekte markere at de er selgere. Det kan derfor være lurt å velge en uavhengig aktør som blant annet Kron. Dermed kan du være sikker på at du får anbefalt de beste fondene tilpasset din situasjon. Her kan du lese mer om hvilke fond du bør unngå .

3. Ikke invester feil beløp

Hvilket beløp som er riktig for deg, er avhengig av økonomien og livssituasjonen din. En god pekepinn er at dersom du har mer gjeld enn 5 x din lønn, bør du nedbetale gjeld før du vurderer å investere i fond. Det er også viktig å ha en buffer på bankkonto for uforutsette hendelser ettersom fondssparing er en langsiktig investering.

4. Ikke invester på feil tidspunkt

Hos ulike aktører, eksempelvis Kron, kan du sette opp spareavtaler med automatiske trekk. Dette er gunstig og får kjøpt mange andeler når kursene er lave og fondene billige. Da unngår du å prøve å ‘time’ markedet. Å ‘time’ markedet vil si å selge investeringene dine når markedet har nådd toppen og er verdt mest, for så å kjøpe når markedet er på bunn og verdt minst. Flere undersøkelser indikerer at det er svært få som klarer dette. Du vil på sikt få en bedre avkastning på pengene dine ved å investere jevnlig.

Les mer om hvor enkelt vi i Kron har gjort fondssparing her.