Utdeling av avkastning i rentefond ved årsskiftet

Gjennom året bygger det seg opp renteinntekter i fondet ditt. Ved årsskiftet skjer det en teknisk justering som ikke får praktisk betydning for dine verdier, selv om det kan se sånn ut ved første øyekast i en kort periode.

Teknikalitet uten praktisk betydning for deg
Norske rentefond fungerer slik at de ved årsskiftet betaler ut fjorårets renteinntekt til deg som nye andeler i fondet.

Teknisk skjer dette ved at fondets kurs faller med samme verdi som rentene det skal utdele, også får du tilsvarende verdi tilbake igjen som nye andeler i fondet, slik at totalverdien er tilbake i balanse. Men dette fallet og andelene kommer ikke samme dag, og derfor er det ikke uvanlig at man like over nyttår kan få inntrykket av at det er et kurstap som følge av dette - det er det altså ikke.

En andel i et rentefond koster 100 kr på starten av fjoråret. Ila. året øker verdien per andel til 105 kr som følge av renter. Når fondet kommer over nyttår skal det derfor dele ut renteinntekten på 5 kr i nye andeler. Da faller først kursen tilbake igjen til 100 kr. Deretter, noen dager senere, får du 5 kr i nye andeler, i dette tilfellet gir det deg 0,05 nye andeler. Så nå har du 1,05 andeler à 100 kr som totalt er verdt 105 kr - samme verdi som du hadde før justeringen.