Kan 2024 bli like bra som 2023?🤷‍♂️

2023 ble et usedvanlig bra år for både aksje- og rentefond. Du og andre Kron-investorer kan glede dere over en total avkastning på ca. 2 milliarder kroner.

Vi oppsummerer 2023 og ser inn i 2024.

4 grunner til at det gikk så bra i år

1. Generativ kunstig intelligens

2. Forventinger om at rentene skal ned

3. Slankemedisin, spesielt siden vi har en del nordiske aksjer

4. En langt svakere norsk krone

Knallresultater for fondspakkene

Krons fondspakker består av en kombinasjon av aksje- og rentefond. Pakken du som kunde har er tilpasset din situasjon og tidshorisont. Aksjedelen av fondspakkene hadde et bra år, og det ser ut til at Indeks, Teknologi og Krons Utvalgte var de pakkene som presterte best i 2023. Avkastningen vil variere med risikonivået ditt, som igjen styrer andelen rentefond.

Bra år for rentefond

Rentefond har lavere risiko, men er veldig viktige for å bygge robuste porteføljer som tåler ruskevær i markedene. I 2023 fikk de fleste av disse også et godt år, med avkastning på mellom 5 og 13 %.

2023 ble bedre enn forventet ved inngangen av året, og viser at det som oftest lønner å holde seg til investeringsplanen sin, på tross av negative spådommer i avisene.

Se Joars oppsummering av 2023 her:

Blir 2024 like bra som 2023 for fondsinvestorer?

Dette er det mange som er nysgjerrige på! Se hva investeringssjef i Kron Joar Hagatun og Olav Chen, sjef for allokering og globale renter i Storebrand tenker om investeringsåret 2024: