X-faktoren som kan gi bedre avkastning

Utviklingen på sparepengene dine er selvfølgelig viktigst når du velger fond. Men visste du at fokus på likestilling i bedriftene kan være x-faktoren for bedre resultater? Og at du kan få bedre utvikling og samtidig bidra til økt likestilling ved å investere i dem?

Likestilling: Gir det bedre resultater?

Likestilling er riktig moralsk sett. Men skal du bruke sparepengene dine på å bidra til likestilling? Det er tross alt snakk om å oppfylle dine fremtidige mål og drømmer.

Heldigvis kan du få både gode resultater og bidra til likestilling. Mangfoldige studier viser nemlig at bedrifter som fokuserer på likestilling tiltrekker seg mer talent og ansetter bedre folk. Bedriftene tar bedre beslutninger fordi de baseres på diskusjoner mellom mennesker med ulike perspektiv. Det gir bedre resultater for bedriften, og bedre utvikling for dine sparepenger.

«De siste seks årene har selskaper som fremmer likestilling mellom kvinner og menn gjort det langt bedre enn andre. Jeg tror årsaken er at mangfold lønner seg. Derfor kan det være smart å investere i disse selskapene nå», forteller Joar Hagatun, daglig leder i Kron.

Larry Fink, leder i verdens største investeringsselskap Blackrock, kom i sitt årlige brev til selskapene de investerer i med krav om mer likestilling i ledelsen. Nettopp med den begrunnelse at det gir bedre resultater og mindre risiko for sårbarhet[1] .

Nå lanserer Kron temaet «Likestilling» så du enkelt kan investere dine sparepenger for bedre resultater og mer likestilling.

Hva betyr det å investere for likestilling?

Å investere for likestilling betyr å investere i bedrifter som går inn for å rekruttere de beste talentene – også kvinner. Det betyr flere kvinner i alle ledd. I Kron vil du som velger temaet «Likestilling» investere en viss andel av dine investeringer (2) i det børsnoterte fondet UBS Gender Equality. De velger selskap etter en bestemt indeks, Solactive Equileap Gender Equality. De tar i bruk Equileaps kriterier for å måle selskaper på likestilling i driften. Halvparten av selskapene indeksen er i USA, alle i utviklede økonomier.

3048 selskap med en verdi på minimum to milliarder dollar rangeres i Equileaps indeks. Den siler ut alle selskap som ikke oppfyller grunnleggende standarder for miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG). De beste 100 selskapene får så en poengsum basert på 19 ulike kriterier. Disse inkluderer likelønn, andel kvinner i ledelsen og ordninger for barselpermisjon.

Fondet investerer altså i selskap som er bedre på likestilling enn andre.

Selskap som er gode på likestilling har bedre resultater de siste årene. Det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen vil snu(3). Invester for likestilling og få mer ut av sparingen din!

Kron lanserer nå temaet «Likestilling» som første i Norge. Kontakt gjerne Krons spareeksperter på chatten hvis du har spørsmål til temaet eller hvordan du kan investere sparepengene dine for likestilling hos Kron.

(2) Kron investerer ca. 65 % av dine aksjeandeler i likestillingsfondet. Kron fordeler dine investeringer mellom aksjefond, rentefond og obligasjonsfond etter din tidshorisont og risikovilje for sparingen.

(3) Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig utvikling.