Eksempler på hva medlemstilbudet kan bety for deg

Tabellen gir eksempler på hva du kan få i ekstra månedlig pensjon ved å flytte den til Kron. Beløpene tar utgangspunkt i ulike nivåer av forvaltningsgebyr som arbeidsgiver betaler for din pensjon. Hvis du ikke vet hva som betales i gebyr kan det være lurt å sjekke avtalen med jobben.

*Utregning tar høyde for ulike typer forvaltningsnivå. Avkastningen som er brukt i eksemplet følger Finans Norges avtale om avkastningsprognoser. Samfunnsøkonomenes medianlønn og årlige lønnsutvikling er benyttet, og det er justert for inflasjon. Eksemplene tar utgangspunkt i en pensjonsordning med 5% i årlig sparing, automatisk nedtrapping og utbetaling over 10 år.

Alder

1,50%

1,00%

0,75%

0,50%

0,40%

0,22%

25

9 800,-

6 300,-

4 500,-

2 600,-

1 800,-

400,-

30

9 600,-

6 200,-

4 400,-

2 500,-

1 800,-

390,-

35

9 100,-

5 900,-

4 200,-

2 400,-

1 700,-

370,-

40

8 300,-

5 400,-

3 800,-

2 200,-

1 600,-

340,-

45

7 400,-

4 800,-

3 400,-

2 000,-

1 400,-

310,-

50

6 100,-

4 000,-

2 800,-

1 600,-

1 200,-

250,-

55

4 600,-

3 000,-

2 200,-

1 300,-

880,-

200,-

60

3 000,-

1 900,-

1 400,-

810,-

570,-

130,-