Eksempler på hva din investering kan bli til

Tabellen gir eksempler på hva du kan få i ekstra månedlig pensjon ved å flytte den til Kron. Beløpene tar utgangspunkt i ulike nivåer av forvaltningsgebyr som arbeidsgiver betaler for din pensjon. Hvis du ikke vet hva som betales i gebyr kan det være lurt å sjekke avtalen med jobben.

I gjennomsnitt vil medlemmer som benytter seg av denne avtalen få en økt utbetaling på 1200,- pr. måned som pensjonist.

*Utregning tar høyde for ulike typer forvaltningsnivå. Avkastningen som er brukt i eksemplet følger Finans Norges avtale om avkastningsprognoser og det er justert for inflasjon. Utregningen tar utgangspunkt i lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og snittlønn hos de med minst 5 år høyere utdannelse. Medianlønn og årlige lønnsutvikling er benyttet, og det er justert for inflasjon. Eksemplene tar utgangspunkt i en pensjonsordning med 5% i årlig sparing, automatisk nedtrapping og utbetaling over 10 år.

Alder

1,50%

1,00%

0,75%

0,50%

0,40%

0,22%

25

7 300,-

4 700,-

3 300,-

1 900,-

1 400,-

300,-

30

7 100,-

4 600,-

3 300,-

1 900,-

1 300,-

290,-

35

6 700,-

4 300,-

3 100,-

1 800,-

1 300,-

280,-

40

6 100,-

3 900,-

2 800,-

1 600,-

1 200,-

250,-

45

5 300,-

3 500,-

2 500,-

1 400,-

1 000,-

220,-

50

4 400,-

2 900,-

2 000,-

1 200,-

840,-

190,-

55

3 300,-

2 100,-

1 500,-

900,-

640,-

140,-

60

2 100,-

1 400,-

980,-

580,-

410,-

90,-