Nordea Japan

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,75%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,50%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 04.03

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

FI0008813266

Forvaltningskapital:

904 799 570 kr

Kategori:

Japan, Store selskaper

NAV/Kurs (04.03.2024):

4 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,1%

Aksjer:

96,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.10.1997

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Tokyo Electron Ltd

5,5%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

4,5%

Honda Motor Co Ltd

4,1%

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

4,1%

Sony Group Corp

3,5%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

3,5%

KDDI Corp

3,4%

Hoya Corp

3,2%

Tokio Marine Holdings Inc

3,2%

Subaru Corp

2,8%

Sektor

Industri

22,0%

Teknologi

20,2%

Finans

15,3%

Syklisk konsum

13,1%

Helse

8,8%

Kommunikasjon

7,1%

Materialer

5,0%

Eiendom

4,6%

Defensivt konsum

3,9%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Nordea Japan er et aksjefond som investerer i Japanske aksjer og aksjerelaterte papirer utstedt av selskaper hjemhørende i Japan. Fondet konsentrerer sine investeringer rundt selskaper som er ansett som de beste innen sine sektor hvor deres sterke inntjening kombineres med attraktiv verdsettelse. Fondet skal til enhver tid investere i minimum 40 selskaper. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko. Fondet kan ta posisjoner i derivatmarkedet for å generere ekstra avkastning og for å effektivisere risikohåndteringen.