Nordea China

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,64%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,85%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,46%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

-0,2%

Hittil i år:

9,4%

Siste år:

-12,4%

Siste 3 år (per år):

-16,2%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

FI0008813290

Forvaltningskapital:

1 252 986 645 kr

Kategori:

Kina

NAV/Kurs (23.04.2024):

225 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,5%

Aksjer:

97,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

10.10.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Nordea 1 - Chinese Equity Y EUR

99,3%

Sektor

Syklisk konsum

34,4%

Kommunikasjon

19,7%

Industri

12,9%

Finans

11,7%

Teknologi

8,6%

Helse

5,1%

Materialer

3,3%

Eiendom

2,6%

Defensivt konsum

1,7%

Region

Asia

100,0%

Beskrivelse

Dette fondet kan passe for deg som ønsker er portefølje av kinesiske aksjeinvesteringer som forvaltes ut ifra investeringsprosessen International Focus Equities som søker å identifisere selskaper med sterke fundamentale faktorer og aksjer med attraktive verdsettelsesnivåer. Prosessen fokuserer på aksjer som porteføljeforvalteren mener er undervurderte i forhold til selskapets evne til å generere kontantstrøm på lang sikt.