Nordea North America Fund

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,20%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,60%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

16,9%

Hittil i år:

17,9%

Siste år:

17,8%

Siste 3 år (per år):

15,7%

Siste 5 år (per år):

17,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

FI0008813373

Forvaltningskapital:

7 445 819 093 kr

Kategori:

USA Utbytte

NAV/Kurs (20.06.2024):

427 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,6%

Aksjer:

98,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.12.2005

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,2%

Apple Inc

5,8%

KLA Corp

3,8%

JPMorgan Chase & Co

3,3%

Lam Research Corp

3,0%

Broadcom Inc

3,0%

Caterpillar Inc

2,7%

Merck & Co Inc

2,5%

Elevance Health Inc

2,5%

The Cigna Group

2,3%

Sektor

Teknologi

33,9%

Helse

15,6%

Finans

14,3%

Industri

10,6%

Syklisk konsum

9,0%

Defensivt konsum

8,3%

Kommunikasjon

4,1%

Materialer

2,1%

Forsyning

1,7%

Energi

0,4%

Region

Nord-Amerika

100,0%

Beskrivelse

Aksjefondet Nordea North America er et aksjefond som investerer i aksjer på det amerikanske aksjemarkedet. Fondet fokuserer på å investere i selskaper med en sterk balanse og en god utbyttekapasitet. Nordea-fondene følger prinsippene for ansvarlige investeringer i overensstemmelse med de grunnleggende kravene til samfunnsansvar, miljøansvar, eierstyring og selskapsledelse som FN har fastsatt.